info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

Emergències. Salva vides. Cada segón compta

Reassentament de refugiats sirians: una acollida digna pels que fugen de la guerra

El reassentament és un mecanisme per oferir vies segures i legals a les persones refugiades que fugen del seu país d'origen a un país veí. A través d'aquest sistema, un tercer país acull de manera voluntària els refugiats més vulnerables segons els criteris d'ACNUR. A Oxfam Intermón demanem als països desenvolupats que promoguin el reassentament del 10% de la població refugiada siriana que viu en països com el Líban o Jordània, de manera que no hagin d'arriscar la seva vida per arribar a Europa.

Ja fa cinc anys que la vida a Síria és impossible per culpa d'una guerra sagnant que troba en la població civil la seva principal víctima. Gairebé 5 milions de sirians i sirianes s'han vist forçats a fugir del país i viuen com a refugiats, la majoria a països veïns com Turquia (2.715.789 persones), el Líban (1.067.785 persones), Jordània (636.040 persones), l'Iraq ( 246.051 persones) i Egipte (118.512 persones). Milers més han arribat a territori europeu des que l'estiu passat van emprendre l'arriscat viatge cap a Grècia, creuant la Mediterrània.

 Situació de la població refugiada siriana als països veïns a Síria

Als països veïns a Síria, la vida és molt complicada per a la població refugiada. És difícil trobar feina, el preu de la vida és molt alt, i en definitiva, costa molt tenir una vida digna. A més, les autoritats d'aquests països, totalment desbordades, han decidit restringir l'arribada de refugiats sirians. 

 El reasentament: una manera segura d'acollir refugiats

Per tot això, Oxfam Intermón demana que es promoguin mecanismes com el reassentament, que permeten que la població víctima de conflictes com el sirià que viu en països limítrofs sigui acollida en països desenvolupats i segurs on puguin tenir una recepció i una integració dignes. No parlem dels refugiats sirians que ja han arribat a Europa, i que poden ser reubicats en els diferents països de la Unió Europea (veure a sota la diferència entre reasentament i reubicació).

En el cas del conflicte sirià, Oxfam juntament amb altres organitzacions, reclamen el reassentament del 10% de la població refugiada siriana, és a dir, 481.220 persones, per a finals de 2016. Aquesta xifra correspon a la població més vulnerable segons estimacions de l'ACNUR. Estem parlant de persones grans o malaltes, dones, nens i nenes que no poden tornar al seu país per culpa de la guerra, però que tampoc tenen el suport o els recursos necessaris per poder viure de forma digna en els països limítrofs. Necessiten ajuda per poder seguir avançant i trobar un futur millor.

 El compromís dels països desenvolupats amb el reassentament

Fins ara (març de 2016), els 28 països més rics només s'han compromès a acollir 129.966 persones, de les quals només un 1,39%, és a dir, 67.108 refugiats sirians, han estat efectivament reassentats. Amb algunes excepcions, la resposta de la majoria dels països desenvolupats ha estat insuficient fins ara.

Des Oxfam hem calculat el nombre de persones sirianes que cada país hauria reassentar tenint en compte la mida de la seva economia (en base als ingressos nacionals bruts). És el que anomenem "la quota justa". Segons aquest càlcul, només 3 països dels 28 estudiats han superat el que seria just: Canadà, Alemanya i Noruega. Espanya, juntament amb Portugal, República Txeca o França, estan entre els països amb un compromís més baix. Cinc països no s'han compromès a reassentar cap refugiat sirià.

Des 2014, Espanya només s'ha compromès a acollir 984 refugiats sirians, dels quals encara no ha arribat cap. La seva quota justa seria de 16.037 persones, és a dir, que el seu compromís amb prou feines arriba al 6% del que podria acollir segons la seva riquesa.

 

¿Reassentament versus reubicació?

  • El reassentament és una opció on un tercer país (diferent del país d'on la persona refugiada ha fugit o del país en què primer va buscar asil) ofereix a una persona la condició de refugiada al seu territori. Per exemple, els Estats Units poden oferir a un refugiat de Síria que es troba en un campament de Jordània la condició de refugiat i, per tant, la consegüent ajuda de recepció i integració. Hi ha altres sistemes d'admissió humanitària que funcionen de forma similar, però normalment porten implícits un procés agilitzat i poden comportar un permís d'estada permanent o temporal segons la legislació o les polítiques del país que ofereixi aquesta opció. Entre altres modalitats d'admissió es podria permetre l'accés legal de refugiats de Síria a tercers països flexibilitzant el règim de visats per a treballar o estudiar, i no necessàriament en funció de la seva vulnerabilitat.
  • La reubicació consisteix a transferir a les persones sol·licitants d'asil d'un Estat membre de la Unió Europea a un altre, una vegada ja han arribat a territori europeu pel seu propi peu. Es tracta d'un procés "intracomunitari" pel qual els Estats membre acorden assumir la gestió d'alguns processos d'asil iniciats en altres Estats membre que estiguin rebent un gran nombre de sol·licitants d'asil al seu territori.  

Contingut relacionat