info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

CREIX. Demana al Banc Mundial que aturi l'acaparament de terres

Les grans operacions de compravenda de terres finançades per institucions com el Banc Mundial obliguen a les persones a abandonar les seves cases, els seus treballs i els seus mitjans de vida.

(c) Oxfam Intermón

Imagina't, la Sagrada Família, la Giralda de Sevilla o el Pilar de Saragossa, venuts a inversors sense escrúpols.

(c) Oxfam Intermón
Flecha CRECEÚltima hora CRECE
La Alhambra, la Sagrada Familia, l'Atomium de Bruselas i el Lincoln Memorial de Washington “venuts a inversors sense escrúpols”. 
 

Hi ha empreses i governs que adquireixen grans extensions de terres de forma il·legítima i poc transparent en països on es passa fam. Es tracta de processos de privatització, vendes o arrendaments a llarg termini que sovint comporten desnonaments forçosos, destrucció de mitjans de vida i habitatges, a més de conflictes que poden durar molts anys.

Actualment el Banc Mundial finança moltes d'aquestes transaccions. A més, té capacitat d'influir en com es compren i es venen les terres.

Per això, demanem al Banc Mundial que suspengui les grans transaccions de terra fins establir els mecanismes legals per fer-ho d'una manera més justa.

Algunes dades reveladores:

  • Als països pobres, cada sis dies es ven una superfície de terreny de la mida equivalent a tota l'àrea metropolitana de Madrid (1.700 km2) a inversors estrangers
  • En l'última dècada es va vendre una extensió equivalent a quatre vegades la mida d'Espanya (203 milions d'ha). Una superfície en la qual es podrien conrear aliments per a mil milions de persones, el mateix nombre de persones que cada nit es fica al llit amb fam arreu del món.
  • Als països pobres, una superfície de la mida d'un camp de futbol acaba en mans d'inversors estrangers cada segon.
  • Àfrica és una de les regions més afectades per aquesta "febre" mundial per la terra. En només deu anys, inversors estrangers han adquirit terrenys agrícoles la superfície total dels quals equival a la mida de Kenya