CONOCER MÁS

FES LA TEVA EMPRESA
SOLIDÀRIA

Per Oxfam Intermón les empreses són importants motors de canvi social que poden generar canvis reals en la vida de les persones. Junts podem aconseguir grans fites en la lluita contra la pobresa. Establir aliances amb empreses que comparteixen la seva estratègia de Responsabilitat Social Corporativa amb la d'Oxfam Intermón ens permet recolzar a les persones més desfavorides, donant-los les eines necessàries perquè siguin elles mateixes les generadores de canvis, a nivell individual i en tot el seu entorn. Animem a tots els treballadors, proveïdors, accionistes i clients de les empreses a col·laborar amb Oxfam Intermón ja que junts podem canviar la vida de milers de persones.

Com pots col·laborar amb Oxfam Intermón?

ELS FONS ARRIBEN A LA SEVA DESTINACIÓ

La transparència i la gestió responsable de les donacions de les empreses que col·laboren amb nosaltres és fonamental. Per això, ens sotmetem a diferents instruments de control que ens obliguen a treballar amb eficàcia i eficiència per aconseguir la nostra missió, a oferir comptes clars i a aconseguir el màxim impacte perquè totes les persones puguin exercir els seus drets i gaudir d'una vida digna.

QUÈ OFEREIX OXFAM INTERMÓN?

Visibilitat de les empreses en els nostres materials de comunicació i xarxes socials.  

Presència en la Memòria anual que Oxfam Intermón dirigeix als seus socis i col·laboradors.

LOREM IPSUM

Presència en la revista quadrimestral que Oxfam Intermón envia regularment als seus socis, amb una difusió de 190.000 exemplars.

Esment en les diferents Notes de Premsa.

Materials de comunicació: diplomes, adhesius...

Col·laboracions a mida.

DESGRAVACIONS FISCALS

Consulta el nostre codi ètic

Oxfam Intermón ha establert uns criteris generals que orienten la relació amb el sector empresarial. Amb les empreses que tenen una conducta socialment acceptable i responsable, Oxfam Intermón afavoreix la col·laboració a mig i llarg termini, respectant els valors d'independència, transparència i eficàcia, entre d'altres.

Principis que Oxfam Intermón exigeix:

1. Respectar els drets humans protegits pel dret nacional i l'internacional. Entre els instruments internacionals pertinents estan la Declaració Universal de Drets Humans, els tractats i convencions internacionals sobre treballadors emigrants i les seves famílies i els relatius a la lluita contra el racisme i la xenofòbia.

 

2. Complir amb la legislació vigent en matèria laboral, de seguretat social i fiscal, així com en matèria de prevenció de riscos laborals, tant a Espanya com en altres països on actua. No fa pràctiques contràries als drets protegits pels 8 convenis de l'OIT referits a treball forçós, treball infantil i al dret de sindicació.


3. Respectar el medi ambient complint amb la legislació vigent al seu país d'origen i mantenint els mateixos estàndards en qualsevol lloc que actuïn.


4. Dur a terme una activitat i / o estar constituïda per un capital que no està, directament o indirectament relacionat amb la fabricació o el comerç d'armes o de qualsevol altre producte pensat per a actes violents o d'ús militar.


5. Respectar la salut pública tant en els seus productes com en els seus processos de producció, complint la legislació vigent al país d'origen. No produir ni comercialitzar productes el consum dels quals perjudiqui la salut com tabac, etc.


6. No produeix i / o comercialitza productes o serveis ni porta a terme campanyes, l'apreciació pública i valor social de les quals no encaixin amb la imatge i els valors d'Oxfam Intermón, tenint un comportament compatible amb un consum social i ecològicament responsable i una actuació fiscalment honesta.

MARIONA GONZALEZ

Responsable d'Aliances Estratègiques