info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

El café que no treu la son

Hem presentat la la investigació El cafè que no treu la son, sobre la cadena de valor del cafè a Uganda, que hem realitzat en aquest país africà. Ana Romero, autora de l'informe, ha detallat les conclusions més importants de l'estudi i John Nuwagaba, director del grup productor ACPCU, ens ha acostat el testimoni dels productors i productores de cafè ugandès.

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón

El café es el producte primari de major valor en el comerç mundial, superat únicament pel petroli

Camperol productor de cafè ugandès.

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón
El cafè que no treu la son

El cafè és el producte primari de més valor en el comerç mundial, superat únicament pel petroli. El 97% del cafè d'Uganda és produït per 500.000 famílies camperoles, en petites parcel·les, intercalat amb altres cultius per al consum familiar.

A Oxfam Intermón comprem el cafè verd al grup productor d'Uganda, Ankole Coffee Producers Cooperatives Union (ACPCU) des de 2008. ACPCU és una organització que agrupa 10 cooperatives de petits productors i productores de cafè dels districtes de Bushenyi i Ntugamo, a la zona sud-oest del país. D'elles formen part 4.300 camperoles i camperols de la regió de Ankole. El 28% són dones.

Després de les conclusions d'aquest estudi demanem a la gran distribució que apostin més per la venda de productes de comerç de just, amb l'objectiu que les xifres de comercialització per aquest canal a Espanya superin el 20 per cent del global de vendes, molt lluny del que passa en altres països, en què el percentatge arriba al 90 per cent.

Algunes conclusions de l'estudi:

  • Els camperols i camperoles de ACPCU reben pel seu cafè fins a tres vegades més que la pagesia de la mateixa zona que ven al mercat convencional.
  • Els ingressos procedents de la venda del cafè són l'única font d'ingressos de les famílies productores ugandeses i són invertits principalment en educació i salut per a les seves famílies.
  • Els camperols i camperoles que venen cafè de comerç just poden permetre millores en els seus habitatges. La proporció de famílies que viu en una casa de maó, en lloc de tova, és del doble en el cas dels que venen cafè de comerç just.
  • El comerç just permet també als productors i productores l'accés a crèdits a taxes d'interès molt menors que les que ofereixen els prestadors locals.
  • Amb la prima Social que Oxfam Intermón paga a les cooperatives es milloren infraestructures comunitàries com col·legis, camins i vies d'accés o centres comunitaris.
  • Els productors i productores que són membres de les cooperatives de comerç just participen activament en la presa de decisions d'aquesta, reben formació, estrenyen llaços amb altres productors i la seva posició dins la seva comunitat es veu reforçada.
  • El comerç just, a través dels majors ingressos i de la capacitació, redueix la vulnerabilitat dels productors i productores, i els ajuda a afrontar els xocs externs com plagues i malalties del cafè, malalties que afecten les famílies i sobretot, les baixades del preu del cafè en el mercat mundial. Els productors i productores que venen al comerç convencional són molt més vulnerables i en situacions de crisi els seus mitjans de vida es veuen seriosament afectats: de retirar als seus fills i filles de l'escola per falta de diners per pagar-la, o es veuen incapaços de fer front a despeses bàsiques com són la compra de medicaments, o de productes com sucre, sal o arròs.
  • Encara que en molts casos els ingressos del cafè no són suficients perquè els productors i productores de comerç just mantinguin a les seves famílies al llarg de l'any, la formació i el suport de les cooperatives poden aconseguir millorar la producció i el rendiment del cultiu, i la certificació com a cultiu ecològic (ben pagat) amb el que els productors i productores podran augmentar els seus ingressos

 

Logo Unión Europea

"Aquestes activitats i materials formen part del projecte De consumidor a consumACTOR. Promoció del comerç just en sectors clau, financiat per la Unió Europea".La present publicació ha estat elaborada amb l'assistència de la Unió Europea. El contingut de la mateixa és responsabilitat exclusiva d'Oxfam Intermón i en cap cas s'ha de considerar que reflecteix els punts de vista de la Unió Europea.