info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

Avaluació Intermitja interna- Paraguai, març 2014 (ECHO)

Chaco Rapére II: millorant la resiliència dels mitjans de vida de les comunitats Indígenes del Chaco Paraguayo per fer front a la sequera

L'objectiu principal de l'avaluació és obtenir aprenentatges i recomanacions per millorar la qualitat de l'intervenció pels 9 mesos que queden de projectes.

Versió complerta 
Resum