info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

La febre del sucre: Els drets sobre la terra i les cadenes de subministrament de les grans empreses d'alimentació i begudes

El present informe explica com un sol cultiu - el sucre - ha donat lloc a adquisicions de terra a gran escala i conflictes per la terra en detriment dels petits productors d'aliments i les seves famílies. Des de l'any 2000 s'han adquirit, a través de cent transaccions de terres a gran escala, almenys quatre milions d'hectàrees per a la producció de sucre. No obstant això, atesa la manca de transparència de les transaccions, probablement la superfície sigui molt més gran. En alguns casos aquestes adquisicions han suposat la violació dels drets humans, la pèrdua dels mitjans de vida i la fam per als petits productors i les seves famílies.

Les grans empreses d'alimentació i begudes no solen posseir terres, però sí que depenen d'elles per obtenir les matèries primeres que necessiten, entre les que es troba el sucre. És urgent que aquestes empreses reconeguin l'existència d'aquest problema i adoptin les mesures necessàries per garantir que ni les violacions de drets humans ni els conflictes formen part de les seves cadenes de subministrament.

Resum