info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

Empreses que canvien vides (desembre 2017)

Empreses que Canvien Vides (ECV) és un programa pioner al món de la cooperació al desenvolupament que busca promoure la creació i desenvolupament de petites i mitges empreses (PIMES) viables, liderades per les pròpies comunitats a països d'Àfrica de l'Oest i Amèrica Llatina.

Versió complerta