info@OxfamIntermon.org | 902 330 331 | 933 780 165

FAQS

Governar per a les elits. Segrest democràtic i desigualtat econòmica

La riquesa mundial està dividida en dos: gairebé la meitat està en mans de l'1% més ric de la població, i l'altra meitat es reparteix entre el 99% restant. La desigualtat econòmica creix en la majoria dels països, el segrest dels processos democràtics per part de les elits són massa sovint interdependents i els governs serveixen aclaparadorament a les elits econòmiques en detriment de la ciutadania del carrer.

El Fòrum Econòmic Mundial considera que aquesta desigualtat suposa un greu risc per al progrés de la humanitat i és el moment de prendre mesures per revertir aquesta situació.