info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

Una taxa contra la pobresa

Espanya ha d'implantar ja una taxa a la banca per combatre la pobresa i la desigualtat

Les transaccions financeres a nivell mundial superen en 75 vegades les de l'economia real. El sector financer és, a més, el que menys impostos paga per la seva activitat, el que més beneficis obté i el responsable d'impactes negatius sobre la vida de centenars de milions de persones.
Més de 1.200 milions de persones viuen sota el llindar de la pobresa al món. A Espanya ja hem arribat als 12,5 milions. Però hi ha alternatives per fer front a aquesta situació.

Onze països de la Unió Europea, entre ells Espanya, han decidit que el sector financer ha de contribuir a pal · liar els efectes de la crisi, aprovant una minúscula Taxa a les Transaccions Financeres (TTF). El Govern espanyol ha d'afrontar el problema de la pobresa i la desigualtat i posar en marxa aquesta TTF a Espanya al gener, comptabilitzar els seus ingressos en els pressupostos generals de l'Estat de 2014, i concretar la inversió dels seus fons per combatre la pobresa, la desigualtat i el canvi climàtic.

Versió complerta