info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

Tant tens, tant pagues?

Fiscalitat justa per una societat més equitativa

Avui és un imperatiu que Espanya deixi de ser el segon país més desigual d'Europa i recuperi les conquestes socials aconseguides en les últimes dècades.

Per a això, és imprescindible impulsar una reforma fiscal que permeti finançar les polítiques socials després de les retallades soferts en els últims anys. Recaptar amb justícia per blindar l'Estat del benestar, lluitar contra l'exclusió social i recuperar la solidaritat internacional, ha de ser l'objectiu de la reforma fiscal.

Estem davant d'una oportunitat excepcional per corregir la desigualtat d'ingressos i d'oportunitats que amenaça les bases de la democràcia i de la justícia social.