info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

28/04/2017

Manifest per les persones migrants i refugiades*

 #DerechosEnMovimiento

Milers de nens, nenes i joves estudiants de Primària i Secundària, han treballat a les seves classes durant aquest curs escolar els fenòmens migratoris, intentant conèixer les situacions que travessen les persones migrants, les causes que les porten a abandonar els seus països i la seva vida, intentat empatitzar amb les seves pors, patiments i esperances; esforçant-se per conèixer la realitat obviant silencis i desinformacions, partint de dades i experiències reals, superant rumors i estereotips, prenent consciència crítica de la vulneració de drets que es donen en els processos migratoris. 

Aquest “Manifest per les persones migrants i refugiades #DerechosEnMovimiento”, recull les principals conclusions d'aquesta feina, abordant els moviments de persones no com un problema, sinó com una realitat, posant de manifest la riquesa que suposa la diversitat i mirant de posar en acció el nostre poder com a ciutadans i ciutadanes per canviar percepcions, actituds i “normalitats” socials injustes que provoquen violència i patiment, i per contribuir a canviar polítiques que generen injustícies amb les persones migrants.


Els i les estudiants de Primària i Secundària,

HEM PRES CONSCIÈNCIA QUE

 • Tothom té dret a desplaçar-se i a ser ben rebut. Tots els éssers humans podem ser migrants en algun moment.
 • Les persones amb costums, procedència, religió, color o llengües diferents de les nostres ens fan créixer culturalment. No impedeixen ser amics, conviure, jugar plegats i ajudar-nos. Tots aprenem de tots i tots ens necessitem a tots.
 • Sempre que hi hagi respecte, serem capaços de solucionar tots els problemes que puguin sorgir. Fins i tot quan costa, sempre és més fàcil parlar.
 • Hem après a valorar com d’important és buscar el que ens uneix més que no pas el que ens diferencia. L’amistat i el diàleg poden enderrocar murs.

ENS PREOCUPA QUE

 • Milions de persones es vegin arrencades de la seva terra, de casa seva, dels seus amics, de les seves famílies... per la guerra, la violència, la persecució, la pobresa. L’esperança d’una vida millor els fa suportar la por, el dolor, la soledat, els perills i els abusos que troben pel camí.
 • Ens preocupa que hi hagi països, empreses i màfies que s’aprofitin del patiment dels altres: governs que no compleixen amb les seves obligacions, comerç d’armes que sustenta i provoca les guerres, traficants de persones que extorsionen i enganyen amb viatges que resulten una estafa mortal...
 • Tots els éssers humans tenim dret a moure’ns lliurement, però milers de persones, després de posar la vida en perill, i de perdre-la en moltíssims casos, troben murs i tanques de filferro, camps de refugiats i d’internament que s’assemblen molt a una presó.
 • Les mateixes fronteres que s’obren generosament per a empresaris i banquers, futbolistes i famosos, es converteixen en barreres infranquejables per als qui només busquen viure en pau.
 • Vivim en un món amb més murs que no pas drets. Fronteres i murs amenacen les llibertats de tots i no solucionen res. La frontera no trenca un territori, trenca un cor.
 • Ens preocupen els rumors i els prejudicis, que són murs alts i gruixuts que fan mal a persones amb sentiments com nosaltres. Immigrants i refugiats no venen a robar el pa a ningú, sinó a viure amb llibertat i justícia. Els prejudicis generen mirades que fereixen i impedeixen que les persones es trobin.

No ens agraden els murs, que no fan bé a cap dels grups humans que són a banda i banda. Per això

VOLEM

 • Que no hi hagi murs ni tanques de filferro, ni físiques ni psicològiques, que separin, sinó ponts que uneixin. El món seria molt millor sense fronteres que ofeguin els somnis dels qui ho deixen tot per buscar una oportunitat de ser feliços.
 • Mesures que garanteixin a totes les persones viure en condicions dignes, que és la manera més eficaç que ningú no hagi d’abandonar la seva terra en contra de la seva voluntat.
 • Que es respecti el dret de totes les persones a moure’s lliurement per vies segures i legals, sense tanques que fereixen i maten, sense màfies que trafiquen amb éssers humans. Migrar no hauria de ser legal o il·legal; hauria de ser un dret vital.
 • Que les persones refugiades rebin tota l’ajuda necessària per part dels governs; que els governs compleixin els seus compromisos i donin refugi a qui el necessiti, garantint-li el dret a sol·licitar asil, en lloc de posar traves que converteixen l’exercici d’un dret en una cursa d’obstacles.
 • Campanyes públiques d’informació i conscienciació sobre els drets de migrants i refugiats. Informació veraç, basada en dades, que anul·li rumors i ajudi a prendre consciència de la realitat i a implicar-se en la solució dels problemes.
 • Que es garanteixin les condicions perquè totes les persones se sentin respectades i estimades. Que les persones refugiades puguin ser felices. Que la gent rigui. Que ningú no se senti invisible.
 • Que no es perdi l’esperança que és possible enderrocar murs, tal com demostren els qui reivindiquen l’entrada de persones que busquen refugi.

 

Volem contribuir a tot això, per la qual cosa

ENS COMPROMETEM A

 • Respectar totes les persones sense excloure ningú. A classe respectarem les diferències i protegirem la igualtat, acollint a qui vingui de fora, buscant altres formes de comunicació si no parlem la mateixa llengua. A saltar, a jugar, a ajudar tots.
 • Buscar solucions dialogades als conflictes, escoltant les opinions de totes les persones, oberts a altres punts de vista, intentant posar-nos a la pell dels altres.
 • Denunciar les injustícies llunyanes i les properes amb cartes als mitjans de comunicació i als representants polítics, manifestos i campanyes.
 • No deixar-nos enredar per rumors ni contribuir a prejudicis i estereotips. No propagar aquests missatges i buscar informació veraç.
 • Difondre el que hem après, començant per la nostra comunitat educativa, la família, els amics. Informar i sensibilitzar sobre la situació de les persones refugiades i migrants i sobre els seus drets.
 • No oblidar el que hem après: que totes les persones som membres d’una comunitat, la humana; que els murs i les fronteres no poden ser més alts ni més forts que les persones i els seus drets.

Moltes gotes petites

poden fer un mar;

moltes veus petites

poden formar un cor.

 

 

 

* NOTA IMPORTANT: Aquest manifest ha estat elaborat de forma lliure i col·laborativa per estudiants que han treballat sobre persones migrants i refugiades durant el curs en diferents centres escolars, i no reflecteix la posició política ni les peticions d'Intermón Oxfam i Amnistia Internacional. És part del contingut temàtic que serà llegit i difós durant el Dia d'Acció Global del proper 11 de maig de 2017.