info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

04/06/2014

Acord de col·laboració entre Testamenta i Oxfam Intermón

Oxfam Intermón i Testamenta hem signat un acord de col·laboració per promoure el Testament i/o Llegat solidari.Testamenta ofereix a totes les persones que desitgin llegar en favor d'Oxfam Intermón, assessorament legal validat per ambdues organitzacions i sense cap cost afegit.

Testamenta és una empresa que dóna un servei especialitzat de tramitació online de testaments a Espanya. Ofereixen de manera fàcil, còmoda i legal  fer testament des de qualsevol lloc i amb l'assessorament necessari.

Per mitjà d'aquest acord, Testamenta, posa a la disposició d'Oxfam Intermón una eina informativa que facilitarà el servei de realitzar un testament i llegar a favor de la nostra organització. Existeixen diverses formes d'incloure a Oxfam Intermón entre les últimes voluntats: assignant un o diversos béns concrets a la ONGD a través d'un llegat; nomenant a Oxfam Intermón hereu universal (en cas de no tenir hereus forçosos); o nomenar a Oxfam Intermón cohereu (en cas de voler lliurar els béns a més d'una persona i/o institució), assenyalant en el testament el percentatge assignat a cadascuna de les parts. Aquest servei podrà realitzar-se a través de les pàgines web tant de Testamenta com d'Oxfam Intermón.

https://www.testamentoherenciasysucesiones.es/quienes-somos/como-incluir-a-intermon-oxfam-en-el-testamento.html

Tu pots continuar lluitant per un món més just. Encara quan ja no hi siguis, milers de persones que dia a dia s'esforcen per superar la pobresa, poden rebre el teu suport. Aconsegueix que la teva voluntat impulsi més canvis en les seves vides, incloent a Oxfam Intermón en el teu testament.