info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

Revista

La Revista Oxfam Intermón us explica què fem, per què ho fem i amb qui. Obre les portes d'un Oxfam Intermón que vol ser cada dia més transparent i rendir comptes de les seves accions, però també que ofereix reportatges i notícies del món i seccions per viure la solidaritat de forma amena i participativa.

Últim número

Nº 45

  • Burkina Faso - Llet per sobreviure
  • Oxfam en acció - Una resposta per a cada emergència
  • Hondures - Les raons de l'èxode
  • L'altre botiga - Saps el que compres

 

Ver la revista on line

Anteriors

Nº 35
01 Desembre 2015

Castellà(PDF) 2628.9 Kb
Català(PDF) 2636.6 Kb

Nº 34
01 Setembre 2015

Català(PDF) 2799.7 Kb
Castellà(PDF) 2796.2 Kb

Nº 33
04 Maig 2015

Portada revista de maig 2015
Català(PDF) 9375.9 Kb
Castellà(PDF) 9366.1 Kb