info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

Revista

La Revista Oxfam Intermón us explica què fem, per què ho fem i amb qui. Obre les portes d'un Oxfam Intermón que vol ser cada dia més transparent i rendir comptes de les seves accions, però també que ofereix reportatges i notícies del món i seccions per viure la solidaritat de forma amena i participativa.

Últim número

Nº 45

  • Burkina Faso - Llet per sobreviure
  • Oxfam en acció - Una resposta per a cada emergència
  • Hondures - Les raons de l'èxode
  • L'altre botiga - Saps el que compres

 

Ver la revista on line

Anteriors

Nº 32
02 Desembre 2014

Portada revista de desembre de 2014
Castellà(PDF) 2656 Kb
Català(PDF) 2643.8 Kb

Nº 31
01 Setembre 2014

Portada de la revista de setembre de 2014
Castellano(PDF) 4216.8 Kb
Català(PDF) 4201.5 Kb

Nº 30
13 Maig 2014

Portada revista de maig de 2014
Castellano(PDF) 2690 Kb
Català(PDF) 2749.1 Kb