info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

Cafè d'Uganda

ACPCU (Ankole Coffee Producers Cooperative Union) és una organització que agrupa 10 cooperatives de productors i productores de cafè en els districtes de Bushenyi i Ntugamo, a la zona sud-oest d'Uganda. Avui en dia les famílies camperoles que venen el seu cafè a través del comerç just reben fins a tres vegades més que les que venen al mercat convencional.