info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

Fem front a la sequera provocada per El Niño

Més d'una vintena de països pateixen en aquests moments les conseqüències de El Niño, la majoria viuen greus sequera que perjudiquen seriosament els cultius i que agreugen la situació, ja que a la manca d'aigua s’hi afegeix la manca d'aliments. El nostre treball se centra fonamentalment a subministrar aigua a les poblacions més afectades a través de camions cisterna, a recuperar on sigui possible, pous i sèquies, així com a reconstruir canalitzacions d'aigua en mal estat i assegurar la salubritat. Per complementar aquest treball oferim a la població afectada diners a canvi de serveis a la comunitat. Tot aquest treball el fem de manera coordinada amb les autoritats i amb la població local.