info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

Emergències. Salva vides. Cada segón compta

Agua, Higiene i Sanejament

La importància de l'Aigua, la Higiene i el Sanejament en situacions de crisis humanitàries
En una crisi humanitària, la vulnerabilitat dels afectats està influenciada negativament per la falta d'accés a l'aigua potable, a la higiene i al sanejament.

L'accés a l'aigua potable és essencial per a la supervivència de l'ésser humà, sent una prioritat cobrir les necessitats de consum, les necessitats alimentàries (preparació d'aliments i cuina) i les necessitats d'higiene personal.

En situacions d'aglomeració de poblacions afectades, els entorns amb sanejament deficientment són propicis per al brot d'epidèmies. Assegurar l'accés a l'aigua potable, promoure l'educació a la salut i a la higiene i facilitar l'accés al sanejament ajuda a prevenir la transmissió de malalties relacionades amb l'aigua i la falta d'higiene i sanejament i reduir el risc d'epidèmies.

Al mateix temps, millorar les condicions d'accés a l'aigua i al sanejament enforteix la capacitat de recuperació i desenvolupament socioeconòmic dels afectats, i millora la protecció de les poblacions més vulnerables (impacte en col·lectius de dones i nens).

Què fa Oxfam Intermón en Aigua, Higiene i Sanejament en situacions de crisis humanitàries?

En aquelles poblacions afectades per una crisi humanitària, dins del marc geogràfic d'intervenció d'Oxfam Intermón, implementem activitats d'aigua, sanejament i promoció a la salut i a la higiene per cobrir les necessitats mínimes, prevenir la transmissió de malalties relacionades amb l'aigua i el sanejament i reduir el risc de brots d'epidèmies.

 • Aigua
  Assegurem el proveïment d'aigua potable tenint en compte les normes mínimes en accés i quantitat disponible d'aigua, qualitat de l'aigua i instal·lacions i materials adequats per a l'ús.Una nena beu aigua en un punt de distribució del camp de desplaçats de la Université de Quisqueya a Port-au-Prince. (c) Pablo Tosco / Oxfam Intermón
  El subministrament d'aigua abasta des de la captació de la font d'aigua (perforació de pous, extracció des d'aigües superficials, captacions de fonts, etc.), l'emmagatzematge i tractament de l'aigua (flocuació i sedimentació, cloració, filtració, etc.) i la distribució (sistemes de distribució per xarxa, bombes manuals, etc.)
 • Sanejament
  Facilitem l'accés al sanejament respectant les normes mínimes en nombre suficient de latrines i accessibilitat i assegurant que el disseny, tipus de construcció i l'ús de les instal·lacions de sanejament (latrines, etc.) sigui adequat.
  Les activitats relacionades amb el sanejament inclouen la construcció d'infraestructures com a latrines, àrees de rentat, drenatges, àrees per a les deixalles sòlides, etc.
 • Higiene
  Promovem l'educació a la salut i a la higiene per impulsar pràctiques d'higiene adequades i explicar la transmissió de les malalties relacionades amb l'aigua i el sanejament per prevenir malalties tals com a malària, diarrea, hepatitis, etc. i reduir el risc de brots d'epidèmies. Al mateix temps es vol garantir la participació comunitària i assegurar l'ús correcte i el bon manteniment de les infraestructures d'aigua i sanejament.
  En aquells casos necessaris distribuïm sabó, mosquiteres, contenidors d'aigua, etc.

Com implementa Oxfam Intermón els seus projectes d'Aigua, Higiene i Sanejament en situacions de crisis humanitàries?

Un equip interdisciplinari amb personal altament experimentat (tècnics especialistes) es desplacen a la zona d'intervenció per respondre a l'emergència d'una forma ràpida i eficaç. El nostre equip tècnic està format per enginyers/as, hidrogeòlegs/as, promotors/as de salut pública, infermers/as, etc.

Oxfam Intermón disposa d'equips humanitaris establerts als països descrits en el marc geogràfic de treball per enfortir les capacitats locals d'Oxfam Intermón i capacitar a contra-parteixes locals per a la resposta a emergències, incloent la preparació i la mitigació.

La participació comunitària és un puntal bàsic dels nostres projectes per així garantir l'acceptació i bona utilització de totes les infraestructures i tenir un impacte major de les nostres activitats.

Un procés de seguiment i avaluació ens permet analitzar l'impacte de les nostres activitats.