info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

Cabecera desigualdad

Blinda els teus drets. Canvia l'article 53

Blinda tus derechosBeatriz té 38 anys, dos fills i una filla i no percep la renda mínima d'inserció. També li van prendre la casa i no té feina. Els seus ingressos són insuficients per mantenir la seva família. "Totes les persones han de tenir uns ingressos mínims per viure" , declara.

La història de Beatriz, com la de milers de famílies dins i fora de les nostres fronteres passa, entre altres motius, perquè la Constitució Espanyola no protegeix els drets de forma adequada i suficient. L'article 53 de la Carta Magna crea uns drets ' de primera', com la vida o la llibertat, millor protegits i uns drets 'de segona', com l'habitatge o una renda bàsica.

Per això, juntament amb Amnistia Internacional i amb Greenpeace ens hem unit a la campanya "Blinda teus drets. Canvia l'article 53" per exigir als partits polítics que incloguin la necessitat d'un canvi constitucional en els seus programes electorals.

Si entre tots canviem l'article 53, aconseguirem que tots els drets estiguin ben protegits i tinguin les mateixes garanties, sense classes ni jerarquies.

Actua. Demana als partits polítics que blindin els nostres drets. Blinda els teus drets. Canvia l'article 53.

Llegeix l'informe. Blinda els teus drets

"Blinda els teus Drets . Canvia l'article 53"

A l'atenció dels partits polítics:

He sabut que la Constitució Espanyola i el seu article 53, no protegeixen tots els meus drets per igual, ni de forma suficient, creant drets de primera, com el dret a la vida i la llibertat, que poden ser reclamats directament davant els tribunals, i de segona, com el dret a l'habitatge i al medi ambient. No obstant això, tots els drets humans són igual d'importants i es relacionen entre si, per la qual cosa han de tenir les mateixes garanties de protecció, sense classes ni jerarquies.

Per tant, demano que inclogui en el seu programa electoral una reforma de la Constitució Espanyola que blindi els drets humans i millori la seva protecció, començant per reformar l'article 53. Així tots els drets tindran les mateixes garanties i contribuiran a millorar la vida de les persones.

Aquesta petició forma part d'una proposta de reforma de 24 disposicions constitucionals realitzada per Amnistia Internacional, Greenpeace i Oxfam Intermón. A més de la reforma de l'article 53, aquesta proposta demana una Constitució que:

  1. Millori la protecció respecte a certs drets que considerem protegits insuficientment : s'adeqüi als principis d'universalitat i igualtat en l'exercici dels drets ; reforci la protecció del dret a un medi ambient saludable millori la protecció dels drets d'habitatge i salut regulant el seu contingut mínim essencial millori les garanties de les persones durant la detenció ; garanteixi els drets d'accés a la informació i participació ciutadana ; garanteixi el dret de reunió pacífica fins i tot en aquells casos on la comunicació prèvia no és possible , així com el reconeixement directe del dret d'asil. I prohibeixi la pena de mort en tots els casos.
  2. Incorpori el dret a la renda bàsica i certes obligacions internacionals per complir els drets humans fora de les nostres fronteres : garantir una política de cooperació per al desenvolupament , vigilar que les empreses espanyoles respectin els drets humans a l'estranger, i el compliment de les obligacions sobre transferència d'armes en relació als drets humans i al dret internacional humanitari.
  3. Garanteixi el principi de 'no regressivitat' dels drets i un finançament suficient per fer-los valer.

 

Signa ara. Blinda els teus drets