info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

Cabecera desigualdad

Espanya enfront dels reptes de l'Agenda de Desenvolupament Sostenible

La nova Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible és una agenda universal ambiciosa que pretén no deixar ningú enrere i situa els drets humans de totes les persones al centre. En aquest marc, quines mesures ha de prendre Espanya per estar a l'alçada dels compromisos per 2030?

(c) Oxfam Intermón

Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible recollits a l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible

(c) Oxfam Intermón

La nova Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, que s'aprova el 26 i 27 de setembre de 2015 a l'ONU, té com a objectius eradicar la pobresa extrema i la fam, combatre la desigualtat i el canvi climàtic, assegurar la igualtat de gènere i els drets humans de les dones i garantir l'accés universal a serveis de salut i educació de qualitat. Es tracta d'una Agenda universal que compromet a tots els països, qualsevol que sigui el seu nivell de desenvolupament.

Espanya està cridada a sumar-se a aquest esforç col·lectiu creant les condicions per aconseguir un desenvolupament incloent, equitatiu i sostenible. El nou Govern que surti de les urnes al final d'aquest any haurà de concretar els compromisos d’Espanya per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible, però, de moment, l’Estat espanyol es troba bastant lluny d'aconseguir assolir les metes definides a l'Agenda. La recessió econòmica i les mesures adoptades per fer-hi front han castigat durament a la societat espanyola, incrementant la pobresa i promovent retrocessos en matèria de drets i benestar.

Per això, a l'informe 'Espanya enfront dels reptes de l'Agenda de Desenvolupament Sostenible' que presentem en col·laboració amb Unicef ​​Comitè Espanyol en polítiques d'infància, plantegem un seguit de propostes polítiques perquè el nostre país pugui estar a l'altura dels seus compromisos. Aquestes son algunes de les mesures que Espanya haurà de fer per a l'any 2030:

 

DesigualdadReduir a menys de 5 milions el nombre de persones pobres (la xifra era de 13,4 milions el 2014) 

FlechaReduir a menys d'1,1 milions el nombre de nens en risc de pobresa i exclusió social (la xifra era de 3 milions el 2014) 

FlechaAconseguir la mateixa participació en els ingressos del 10% més ric que del 40% més pobre de la població

FlechaEliminar completament la diferència salarial por raó de gènere (diferència salarial del 19,3% el 2013)

FlechaAugmentar al 7% del PIB la despesa pública en Educació el 2020 (del 4,31 % el 2013)

FlechaAugmentar a 540 Mil. $ la seva contribució al Fons Verd del Clima i al 27% el porcentatge de consum energètic provinent de fonts d'energia renovables (del 15,4% el 2013)

FlechaAssegurar que els països en desenvolupament compten amb recursos que faciliten el compliment d'aquesta agenda i incrementar l'ajuda al desenvolupamemt al 0,7% l'any 2023 (del 0,14% el 2014)

Imagen