info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

Cabecera desigualdad

Decàleg per una reforma fiscal justa i equitativa contra la desigualtat

Després de sis anys de mesures d'austeritat i retallades en polítiques socials, Espanya és avui el segon país més desigual d'Europa. Les conquestes socials assolides estan ara en perill, i la reforma fiscal proposada pel Govern és l'oportunitat de recuperar drets socials com la sanitat i l'educació públiques o la cooperació per al desenvolupament.

Però només serà possible si aconseguim que la reforma sigui justa, i es pensi en benefici de la majoria i no en el d'uns quants.

Per a Oxfam Intermón, una política fiscal justa hauria de tenir els següents principis rectors:

10 CANVIS NECESSARIS PER A UNA REFORMA FISCAL JUSTA

  1. La política fiscal ha de combatre la desigualtat al marge d'interessos partidistes, contribuint a una societat més justa i equitativa.
  2. S'ha de recaptar prou per finançar un model social que garanteixi serveis públics de qualitat i igualtat d'oportunitats.
  3. S'ha d'aplicar "tolerància zero" al frau fiscal, incloent mesures que posin fre a la impunitat dels evasors.
  4. Els privilegis i l'opacitat dels paradisos fiscals han de desaparèixer.
  5. Recaptar més no pot suposar augmentar l'esforç fiscal de les classes mitjanes i els més pobres. Qui més té, més ha de contribuir.
  6. Tots, empreses i individus, han de tributar en funció de la seva capacitat i de la seva activitat econòmica real, sense privilegis, ni excepcions.
  7. Les grans fortunes i les rendes del capital han de contribuir en major mesura, per reduir la pressió sobre els salaris i el consum.
  8. El sistema tributari ha de ser progressiu i equitatiu en el seu conjunt sense mesures que afavoreixin els interessos d'uns quants.
  9. Els beneficis fiscals han de ser excepcionals i només s'haurien d'aplicar, si permeten crear valor real i durador (com la creació de nous llocs de feina de qualitat).
  10. Una bona política tributària requereix un debat públic obert, transparent i amb participació ciutadana.

 

Documents relacionats