info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

Cabecera desigualdad

De què parlem quan parlem de desigualtat

Els rics més rics, els pobres més pobres: és una tendència que va en augment. Al segle XXI no podem avançar en la lluita contra la pobresa si no abordem el problema de la desigualtat econòmica.

Els sistemes polítics i institucions, que haurien de representar i defensar els ciutadans, afavoreixen lleis i normatives que beneficien i emparen les elits econòmiques. I d'altra banda, retallen en salut , educació i subsidis. El resultat: avantatges per a uns , desavantatges per a altres. Tant en càrregues fiscals, que recauen majoritàriament sobre els assalariats, com en tractes de favor a empreses, bancs i fortunes privades. Quan els grups i individus amb interessos econòmics influeixen de manera sistemàtica sobre les institucions públiques es perpetua una situació d'injustícia.

La pobresa i la desigualtat són problemes globals i per tant tenen solucions globals. La desigualtat extrema és evitable. És una qüestió de prioritats i de voluntat política, que els Estats posin en marxa mecanismes per disposar de més ingressos, combatent el frau fiscal, l'evasió i l'elusió fiscal, recaptant de manera més progressiva i justa i utilitzant aquests recursos en polítiques públiques que beneficiïn al conjunt de la població, no només a uns pocs. La situació actual es pot canviar, com ho demostren les mesures preses en alguns països en els quals treballem, principalment a Amèrica Llatina.

Per combatre la desigualtat, proposem 3 mesures concretes:

  • Sistemes fiscals justos i progressius, que permetin als països augmentar els recursos propis i posar-los al servei de la lluita contra la pobresa i la desigualtat.
  • Prioritat per a les polítiques públiques (inclosa la cooperació al desenvolupament).
  • Participació de la ciutadania activa per construir un sistema democràtic sòlid i plural.