info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

Cabecera desigualdad

Baixen els salaris, creix la desigualtat

La diferència entre els sous més alts i els més baixos creix a tot el món. A Espanya, els salaris més baixos han caigut un 28% i els més alts s'han mantingut o han augmentat. Des Oxfam Intermón denunciem que aquesta bretxa afecta directament les condicions de vida de la ciutadania i proposem mesures per revertir la situació: Augmentar el salari mínim interprofessional o establir escales salarials més justes en les empreses, entre d'altres.

El sou és una part essencial de la renda de les llars i cobrar més o menys a final de mes afecta directament a la justícia social. Per aquest motiu vam publicar l'informe 'Baixen els salaris, creix la desigualtat: l'impacte de les diferències salarials a les llars', en què denunciem l'impacte negatiu de la bretxa salarial en la redistribució de la riquesa.  

Llegeix l'informe Baixen els salaris, creix la desigualtat

La desigualtat salarial en els països desenvolupats és clara. Mentre els sous més baixos han caigut en molts Estats de l'OCDE des del 1990, els salaris de l'1% que més guanya han augmentat gairebé un 20%. A Espanya, la crisi econòmica ha provocat una devaluació generalitzada dels sous, que han disminuït una mitjana de 6,1% entre 2008 i 2014. Segons l'índex Gini, el nostre país mostra una de les distribucions salarials més desiguals del món que s'ha de a una caiguda del 10% en la franja de població que cobra menys, prop del 28%, i cert descens dels salaris mitjans, al voltant d'un 8%.

Aquesta diferència salarial afecta especialment a les dones treballadores -que guanyen un 18,8% menys que els homes. Això vol dir que les dones treballen 50 dies més que els homes per aconseguir el mateix salari. Un altre col·lectiu molt perjudicat és el dels més joves, amb un 21% de treballadors / es menors de 24 anys en risc de pobresa i exclusió social. Això aguditza el fenomen dels treballadors i treballadores pobres: persones que malgrat tenir una feina no arriben a final de mes. Espanya és el 4t país de la UE amb més població treballadora en aquesta situació, un 13,2%.

Des Oxfam Intermón creiem que la desigualtat salarial es pot combatre amb mesures com augmentar el salari mínim interprofessional, que permetés obtenir un salari digne per a cobrir drets i necessitats bàsiques, i així fomentar el consum i la demanda de les famílies, en benefici de l'economia en general.

 

6 mesures per acabar amb la desigualtat salarial

 

DesigualdadAugment del salari mínim interprofessional fins a arribar als 1.000 euros mensuals nets el 2020, augmentant els salaris dels trams que estan per sota de la línia de pobresa laboral, perquè les persones treballadores amb salaris més baixos puguin viure dignament. 

FlechaEliminació de la bretxa salarial de gènere, mitjançant la penalització dels centres de treball que incompleixin el dret a la igualtat, també salarial entre homes i dones, i estableixin salaris diferents per categories laborals idèntiques. També a través de millores en la conciliació de la vida personal i familiar, la distribució i repartiment de les cures. 

FlechaL'establiment d'escales salarials més justes per normativa estatal que regulin les diferències salarials dins dels centres de treball. Recomanem una escala aproximada 1:10, on el salari més alt no superi en més de 10 vegades al salari mitjà d'aquest centre.

FlechaContractació pública que prioritzi centres de treball amb escales salarials iguals o menors a 1:10 entre salari alt i mig, fins que la regulació pública d'escales salarials es faci efectiva. La futura Llei de Contractació Pública espanyola ha d'incloure aquesta mesura.

FlechaIncrementar el tipus marginal màxim de l'IRPF com una mesura de distribució salarial per la via fiscal. Proposem que a la part més alta de la distribució salarial es duguin a terme augments dels tipus marginals més elevats que suposin un increment d'ingressos públics per a la despesa social i els drets socials.

FlechaPromoure una internacionalització responsable de l'empresa espanyola que tingui en consideració criteris relacionats amb la promoció de salaris dignes per als treballadors i treballadores dels països on s'opera; així com el compliment dels requisits en matèria de seguretat i respecte pels drets laborals que demanem que es garanteixin a Espanya.

 

Llegeix l'informe Baixen els salaris, creix la desigualtat