info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

Bolívia

Mapa 

Habitants 
10.725.000
Esperança de vida 
68,7
PIB 
6.155 $
Analfabetisme Homes 
2,56%
Analfabetisme Dones 
7,12%
Mortalitat infantil 
38,4‰
IDH 
0,674 – Posició 118
Pobresa 
38,60%
Font 
Informe sobre Desenvolupament Humà del PNUD 2016; UNESCO Institut d'Estadística 2015 (analfabetisme).

Bolívia és un país ric en diversitat cultural i recursos naturals, que reconeix a 36 grups indígenes en una població de 10 milions d'habitants. Malgrat aquesta riquesa el país té els pitjors nivells de pobresa i desigualtat de Llatinoamèrica i el Carib després d'Haití, amb un 60% de la població que viu en la pobresa i el 38% en pobresa extrema.

El procés que viu Bolívia, de construcció d'un nou Estat Plurinacional, després d'una crisi històrica i estructural d'Estat, presenta oportunitats de canvi per abordar estructuralment la desigualtat i l'exclusió social. Això constitueix el fil conductor de l'aposta programàtica d'Oxfam al país.

Oxfam a Bolívia

El nostre treball a Bolívia, on Oxfam Intermón treballa des de 1988, promou i dóna suport als següents objectius estratègics de canvi per enfrontar la desigualtat, la injustícia, la pobresa i la vulnerabilitat davant el canvi climàtic:

  • la construcció d'un nou paradigma de desenvolupament del "Bon Viure", d'acord amb una economia diversificada, sostenible, i una major distribució de la riquesa;
  • la promoció d'una nova pràctica de democràcia, per a una societat més inclusiva i justa;
  • la reducció de la vulnerabilitat als riscos de desastres i la creació de capacitats i solucions adaptatives al canvi climàtic per part dels governs municipals i les comunitats indígenes, amb especial èmfasi en les dones;
  • l'enfortiment de la capacitat de la població indígena, camperola i jove, d'incidir en polítiques públiques redistributives, eficients i transparents de la gestió del sector hidrocarburs, i de portar endavant programes de mitjans de vida sostenibles; i
  • el suport a organitzacions de dones i mixtes que treballen amb dones, sobretot indígenes, joves i de barris urbans populars.

Oxfam treballa al nord amazònic i la regió del Chaco, a les ciutats de l'eix (La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz) i les de creixement ràpid a la regió de l'Amazònia (Trinitat i Riberalta) amb els següents programes:

  • Equitat i economia: reduïm la desigualtat, que afecta principalment als pobles indígenes i a les dones, a través de canvis progressius en el model de desenvolupament econòmic de manera que afavoreixi la redistribució.
  • Indústries extractives: contribuïm a un model de desenvolupament post-extractiu que aprofiti la comercialització dels minerals del país, els hidrocarburs i els recursos energètics d'una manera planificada i sostenible.
  • Mitjans de vida sostenibles: contribuïm a la reducció de la pobresa de les poblacions rurals pobres i indígenes de l'Amazònia, la Chiquitanía i el Chaco bolivià, per millorar els seus mitjans de subsistència i les economies locals, garantint majors ingressos, aliments suficients, i la participació en les decisions polítiques que afecten les seves vides.
  • Interculturalitat i gènere: contribuïm a una societat més justa, inclusiva i intercultural, que reconegui la diversitat i el respecte dels drets humans, en particular els de les dones, la població indígena, la joventut i els diferents grups ètnics.
  • Resposta humanitària, reducció de riscos i adaptació: contribuïm significativament a reduir la vulnerabilitat de la població, amb èmfasi en els grups vulnerables. Hem millorat la velocitat i la capacitat de resposta, i l'enfortiment de la capacitat d'adaptació i la resiliència, tant en zones urbanes com rurals.

En comerç just treballem amb un grup productor local de cacau, El Ceibo. La tasca d'aquesta cooperativa és vital per als petits productors i productores, que així uneixen les seves forces per poder generar la seva pròpia indústria i transport. Així eviten vendre els seus productes als intermediaris locals que s'aprofiten de la seva debilitat econòmica i les dificultats que tenien per portar les seves collites als mercats.

També impulsem la campanya internacional CREIX amb la que volem aconseguir justícia alimentària.

Data d'actualització: maig 2012