info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

Burkina Faso

Mapa 

Habitants 
18.106.000
Esperança de vida 
59
PIB 
1.537 $
Analfabetisme Homes 
52,43%
Analfabetisme Dones 
71,65%
Mortalitat infantil 
88,6‰
IDH 
0,402 – Posició 185
Pobresa 
40,10%
Font 
Informe sobre Desenvolupament Humà del PNUD 2016; UNESCO Institut d'Estadística 2015 (analfabetisme).

Burkina Faso, amb una població de gairebé 17 milions de persones, és un país molt dependent de l'agricultura. Les explotacions familiars, que donen feina a la majoria de la població activa, no poden garantir la seguretat alimentària ni uns ingressos substancials. El país és ric en minerals i recentment ha començat a explotar-los, amb la promesa de transparència i de garanties que contribuiran al desenvolupament de la comunitat.

És un país on l'accés a l'educació, a l'aigua potable i al sanejament no promou la igualtat d'oportunitats, mantenint així a la majoria de la població en el cicle de la pobresa. La governabilitat hauria de millorar el sistema de control de la corrupció i la distribució equitativa de la riquesa.

Oxfam a Burkina Faso

A Burkina Faso, on Oxfam Intermón està present des de 1990, treballem amb la societat civil per aconseguir els següents objectius:

 • la construcció d'una societat civil forta i unida, que influeixi positivament en la formulació de polítiques per als més pobres;
 • la gestió transparent dels ingressos de la mineria que garanteixi una redistribució dels mateixos;
 • l'augment de forma significativa dels ingressos de la població rural gràcies a l'agricultura, per ajudar a aconseguir la seguretat alimentària i a reduir la precària situació de les zones més vulnerables;
 • la contribució a una societat lliure d'injustícies, on la ciutadania tingui accés sostenible i sense discriminació a l'educació de qualitat, a l'aigua potable en quantitat suficient i a una bona qualitat de vida;
 • la promoció d'un moviment de masses que afavoreixi que les dones i la joventut siguin tractats com a iguals i tinguin accés a la igualtat d'oportunitats; i
 • la resposta a les crisis humanitàries en el context de la llei i l'equitat de gènere.

Així, les intervencions d'Oxfam a Burkina Faso es concentren en els següents programes:

 • Mitjans de vida sostenibles: donem suport a les organitzacions de producció i transformació de productes agrícoles, i treballem per promoure i protegir les explotacions agrícoles familiars. També treballem perquè hi hagi canvis en les polítiques agrícoles nacionals i encoratgem la participació de les dones productores i la joventut.
 • Mitjans de vida vulnerables i resposta humanitària: millorem la capacitat de les llars vulnerables subjectes a les recurrents crisis climàtiques, incrementant el rendiment dels cultius i la diversificació de les fonts d'ingressos per prevenir i reduir la desnutrició. Juntament amb els socis locals posem en pràctica un sistema de prevenció i gestió de desastres a nivell comunitari i regional, i ens preparem per respondre en cas de catàstrofes humanitàries. En l'actual crisi alimentària del Sahel hem començat programes de "treball per diners" que involucren a les comunitats en activitats preventives relacionades amb el medi ambient. D'altra banda estem ultimant els preparatius per donar assistència a 19.000 persones que han fugit del conflicte del veí Mali.
 • Serveis socials bàsics: promovem l'accés sostenible i sense discriminació als serveis socials bàsics de qualitat, centrant els nostres esforços en l'educació, la formació professional, el subministrament d'aigua i sanejament.
 • Drets de les dones i la joventut: ajudem a millorar les condicions de vida i l'estatus de les dones i els joves. Ho fem oferint-los un millor coneixement de les mesures legislatives i institucionals en la lluita contra la discriminació i la violència de gènere, i l'augment del seu poder econòmic i de presa de decisions.
 • Bon govern econòmic: treballem amb les comunitats, la societat civil, el Govern i les empreses extractives per tal de millorar la lluita contra la pobresa i per assegurar que els ingressos de les activitats d'extracció s'utilitzen per satisfer les necessitats de la població .

També impulsem la campanya internacional CREIX amb la que volem aconseguir justícia alimentària.