info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

Costa Rica

Mapa 

Habitants 
4.808.000
Esperança de vida 
79,6
PIB 
14.006 $
Analfabetisme Homes 
2,42%
Analfabetisme Dones 
2,29%
Mortalitat infantil 
9,7‰
IDH 
0,776 – Puesto 66
Pobresa 
21,7%
Font 
Informe sobre Desenvolupament Humà del PNUD 2016; UNESCO Institut d'Estadística 2015 (analfabetisme); Banc Mundial: Estadístiques 2015 (pobresa).

El desenvolupament del sector cafeter al segle XIX va ajudar Costa Rica en el seu creixement econòmic i va propiciar una elevada inversió pública en polítiques socials. El resultat d'aquestes bonances econòmiques i del repartiment igualitari, va ser una societat estable i democràtica, gairebé idíl·lica en el context llatinoamericà.

Però van ser precisament les polítiques neoliberals iniciades en els noranta, l'excessiva concentració de poder i els fragants casos de corrupció, els que han acabat amb la tradició igualitària del país i l'han fet retrocedir en pobresa i benestar. L'establiment de zones de lliure comerç i la liberalització dels serveis socials han estat molt perjudicials per als interessos de les classes populars i mitjanes.

Oxfam a Costa Rica

Des d'Oxfam Intermón col·laborem amb Coopeagri, una associació de comerç just, que produeix cafè i sucre i treballa amb més de 10.000 petits productors i productores. Des que ha començat a treballar en el circuit del comerç just, l'associació ha desenvolupat altres activitats com la torrefacció i la creació de punts de venda de productes per al públic local. L'objectiu de Cooperagri és produir i vendre cafè i sucre d'alta qualitat, cultivats i transformats amb la participació de les i dels productors i segons criteris de justícia en les relacions comercials.

Data d'actualització: juny 2012