info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

Guatemala

Mapa 

Habitants 
16.343.000
Esperança de vida 
72,1
PIB 
7.063 $
Analfabetisme Homes 
15,29%
Analfabetisme Dones 
26,08%
Mortalitat infantil 
29,1‰
IDH 
0,640 – Posició 125
Pobresa 
59,29%
Font 
Informe sobre Desenvolupament Humà del PNUD 2016; UNESCO Institut d'Estadística 2015 (analfabetisme); Banc Mundial: Estadístiques 2014 (pobresa).

Guatemala és un dels països més rics i diversos d'Amèrica Central, encara que els nivells de desigualtat són tan grans que exclouen a la majoria de la població indígena, sobretot a les dones. Més de dos terços de les nenes i nens indígenes pateixen desnutrició crònica i els índexs d'analfabetisme i mortalitat infantil són dels més alts del continent.

Aquesta condició s'aguditza per l'impacte recurrent de desastres naturals i la inexistència de mesures perquè les comunitats més vulnerables puguin prevenir i mitigar els seus impactes. L'exclusió que pateix la població indígena és històrica i s'expressa en la falta d'accés a la producció, a la justícia, a la participació política i a la terra. Condicions indispensables per garantir els seus drets i fer sentir la seva veu.

Oxfam a Guatemala

Des d'Oxfam Intermón estem presents al país des de 1990. La nostra organització porta a terme tres programes:

  • Justícia de Gènere: treballem perquè les dones indígenes i d'altres poblacions que viuen en situació de pobresa es puguin organitzar, tenir millor i major accés al poder i al reconeixement i gaudeixin d'una justa redistribució dels recursos existents. A més, volem eliminar la violència en contra de les dones.
  • Territorialitat i Economia Camperola: busquem aconseguir que les comunitats indígenes i camperoles, principalment les seves dones, tinguin poder de decisió sobre l'administració i ús dels seus territoris i béns naturals. Especialment aquells béns referits a la mineria i als necessaris per a la producció d'aliments. En aquest sentit, explorarem com a element d'innovació la relació entre consumidors i productors (relacions urbano-rurals).
  • Adaptació al Canvi Climàtic, Preparació i Resposta a Emergències: busquem que les institucions i autoritats exerceixin un rol eficient en la protecció, preparació, resposta, assistència i mitigació de desastres en les comunitats més vulnerables. En el marc de l'adaptació al canvi climàtic, la nostra tasca amb joves i dones és considerat estratègic per generar canvis cap a la promoció d'una cultura de drets.

A més, des d'Oxfam Intermón adquirim artesania, cafè i mel de comerç just a quatre organitzacions productores locals: Crearte, Codech, Fedecocagua, i Guaya'b.

D'altra banda, Guatemala és un dels molts països on promovem la campanya CREIX que, juntament amb la campanya Vamos al grano, demanda major inversió pública a favor de la producció d'aliments en mans de petits agricultors i de les dones rurals.