info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

Haití

Mapa 

Habitants 
10.711.000
Esperança de vida 
63,1
PIB 
1.657 $
Analfabetisme Homes 
35,61%
Analfabetisme Dones 
42,83%
Mortalitat infantil 
69‰
IDH 
0,493 – Posició 163
Pobresa 
58,50%
Font 
Informe sobre Desenvolupament Humà del PNUD 2016; UNESCO Institut d'Estadística 2015 (analfabetisme).

Haití, el tercer país més extens del Carib, el més habitat de la regió i el més desigual d’Amèrica1, té una majoria de població pobre i dedicada a l’agricultura. La seva pobresa i vulnerabilitat està marcada per una economia molt dependent i endeutada, un Govern dèbil i una inestabilitat política contínua. En aquest escenari tan incert, les dones són les més afectats. Cal afegir que la població d’Haití s’enfronta constantment a fenòmens meteorològics extrems, a desastres i epidèmies, situacions per les quals no està preparada.  

Oxfam a Haití

Oxfam Intermón estem treballant a Haití des del 1997. Volem aconseguir un país més igualitari i sobirà, amb un Govern responsable i una ciutadania activa, que impulsi canvis que generin la millora de les condicions de vida de tota la població. Col.laborem  principalment amb les  minories socials i els col.lectius més vulnerables: dones i joves. Intentem garantir l’accés a una nutrició i sanejament adequats i també a la protecció davant de les condicions socioeconòmiques adverses i els desastres.

Les dones són al centre de treball d’ Oxfam on treballem per a la promoció dels seus drets, del seu lideratge a les àrees urbanes i rurals i, fins i tot, per una representació política major. També promovem aliances i invertim en la creació de mitjans de desenvolupament econòmic ben diversificats i sostenibles formant petits agricultors i donant-los suport. D’aquesta manera aconseguim que les comunitats se sentin preparades i tinguin recursos suficients per ser resilient  davant de les diverses crisis.  

Per assolir els canvis imprescindibles treballem en quatre zones prioritàries, triades segons un criteri de riscos i oportunitats, inclosa la frontera amb la República Dominicana. A més, tenim un programa d’àmbit nacional que cerca combatre les arrels de les desigualtats cròniques i enfortir la capacitat d’influència de la societat civil davant de les polítiques públiques sobre:

  • la indústria extractiva
  • la inversió en l’agricultura
  • la reducció de riscos de desastres
  • l’ús dels recursos naturals

Data d’actualització: agost del 2017

1 Informe sobre Desenvolupament Humà del PNUD, 2016.