info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

Hondures

Mapa 

Habitants 
8.075.000
Esperança de vida 
73,3
PIB 
4.466 $
Analfabetisme Homes 
11,68%
Analfabetisme Dones 
11,47%
Mortalitat infantil 
20,4‰
IDH 
0,625 – Posició 130
Pobresa 
62,80%
Font 
Informe sobre Desenvolupament Humà del PNUD 2016; UNESCO Institut d'Estadística 2015 (analfabetisme).

Hondures és un dels països més pobres de l’Amèrica Llatina, tot i que té un gran potencial productiu. La pobresa afecta a més de la meitat de la població1 – la majoria jove i rural. L’economia, amb un creixement escàs i massa dependent dels conreus per a l’exportació i amb una mà d’obra molt barata, impulsa la immigració als Estats Units.

La concentració de la riquesa i el poder polític redueixen les possibilitats de desenvolupament i impedeixen que la majoria pugui gaudir plenament de seus drets.  Els patrons socials i culturals molt forts, la inacció del Govern i la poca perspectiva de canvi real ajuda a la passivitat i dificulten la reducció de la violència, especialment cap a les dones. Es calcula que més del 90% dels femicidis queden impunes a Hondures. Cal afegir que el país està bastant afectat per desastres mediambientals.

Oxfam a Hondures

Oxfam Intermón treballem al país des del 1998 per reduir les desigualtats i les injustícies que pateixen les dones i els joves ja que aquests dos grups viuen situacions de pobresa, vulnerabilitat i exclusió. Hi fomentem el ple exercici dels seus drets i un lideratge transformador que impulsi canvis positius pel que fa a les creences, les actituds polítiques i les pràctiques públiques. Volem que a Hondures s’aconsegueixin mitjans de vida sostenibles, que avanci l’àmbit de la seguretat i s’hi promogui la participació social, econòmica i política.

Els drets de les dones són al centre dels nostres objectius, cosa que influencia el debat públic que impulsem i el desenvolupament de projectes compromesos amb el canvi. Promovem activitats a través d’un programa dirigit cap a tres eixos:

  1. L’empoderament econòmic de dones i joves.
  2. La ciutadania activa de dones i joves.
  3. La prevenció de la violència contra dones i nenes.

Obrim espais per al diàleg polític i posem en contacte diferents organitzacions de la societat civil per generar el desenvolupament de capacitats i compartir el coneixement tècnic especialitzat. Proporcionem fons a organitzacions socials i fomentem una tasca humanitària que integra la resposta d’emergència per salvar vides amb el desenvolupament de la resiliència ambiental, econòmica i social.

La feina a Hondures està connectada amb les campanyes internacionals Iguales y Basta! Acabemos con la Violencia contra las Mujeres.

Data d’actualització: agost del 2017

1 Informe sobre Desenvolupament Humà del PNUD, 2016