info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

Mauritània

Mapa 

Habitants 
4.068.000
Esperança de vida 
63,2
PIB 
3.527 $
Analfabetisme Homes 
37,37%
Analfabetisme Dones 
58,39%
Mortalitat infantil 
84,7‰
IDH 
0,513 – Posició 157
Pobresa 
42,00%
Font 
Informe sobre Desenvolupament Humà del PNUD 2016; UNESCO Institut d'Estadística 2015 (analfabetisme).

A Mauritània, tot i comptar amb una població de tan sols 3,5 milions de persones i disposar d'importants recursos naturals, un 46% de la població viu sota el llindar de la pobresa. Aquesta contradicció és la raó per la qual la societat civil d'aquest país treballa amb fermesa per exigir reformes polítiques, econòmiques i socials, amb l'objectiu de reforçar la democràcia i el bon govern, la lluita contra la pobresa i la promoció de la unitat entre tota la ciutadania.

La falta de compromís per part de l'Estat, la degradació de les condicions i factors de producció, els impactes climàtics recurrents, la incoherència de polítiques i el mal govern són alguns dels factors que limiten el desenvolupament i contribueixen a l'augment de la pobresa.

Oxfam a Mauritània

Oxfam Intermón treballa al país des de 1996 i els nostres principals objectius es resumeixen en:

  • l'enfortiment dels mitjans de vida de dones i homes en els sectors de l'agricultura, a les zones rurals, i de la pesca artesanal a les zones periurbanes de Nouakchott i Nouadhibou;
  • la promoció d'un model de desenvolupament econòmic basat en una important redistribució de la riquesa nacional entre els sectors productius rurals; i
  • l'enfortiment de la ciutadania, a través de la igualtat de drets i deures entre tots els ciutadans i ciutadanes, la promoció del control ciutadà de l'acció pública i la participació de la societat civil en el desenvolupament, la implementació, el seguiment i l’avaluació de polítiques.

Oxfam treballa a les zones de Wilaya du Gorgol, Brakna, Trarza, Inchiri, Tiris Zemmour, Nouadhubou i Nouakchott amb els següents programes:

  • Bon govern econòmic: contribuïm a la definició d'un model econòmic basat en la gestió durable i equitativa dels recursos nacionals, que generi un valor afegit en els mètodes de producció rural i de les indústries extractives.
  • Bon govern polític: treballem amb les organitzacions de la societat civil per reduir la desigualtat, promocionar els drets de les poblacions vulnerables, i capacitar-les perquè siguin veritables actors de canvi de polítiques, pràctiques, idees i creences.
  • Mitjans de vida: acompanyem les poblacions pobres i vulnerables per contribuir al desenvolupament del potencial agrícola, ramader i del sector de la pesca, reforçar les alternatives econòmiques i reduir la pobresa.
  • Acció humanitària: treballem per reduir la vulnerabilitat de les poblacions afectades pels impactes climàtics. Atès el caràcter crònic i recurrent d'aquestes crisis, les nostres respostes d'emergència integren propostes de desenvolupament a llarg termini i reforcen la capacitat de prevenció i resiliència de les poblacions més vulnerables. En l'actual crisi alimentària que afecta el Sahel, des Oxfam treballem en estreta col·laboració amb les famílies més pobres, principalment de les regions de Gorgol i Brakhna, i el nostre objectiu és arribar a 70.000 persones aquest 2012. A més, hem ampliat programes ja existents d'aigua i sanejament per impedir que la població contregui malalties relacionades amb l'aigua.

Data d'actualització: maig 2012