info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

República Dominicana

Mapa 

Habitants 
10.528.000
Esperança de vida 
73,7
PIB 
12.756 $
Analfabetisme Homes 
8,05%
Analfabetisme Dones 
7,03%
Mortalitat infantil 
30,9‰
IDH 
0,722 – Posició 99
Pobresa 
32,40%
Font 
Informe sobre Desenvolupament Humà del PNUD 2016; UNESCO Institut d'Estadística 2015 (analfabetisme).

La República Dominicana és un país amb grans desigualtats. Tot i que ha registrat des de fa quaranta anys un creixement sostingut àmpliament superior a la mitjana regional, aquest elevat creixement econòmic amb prou feines ha aconseguit millorar la situació de la població més desfavorida. L'escassa inversió en despesa social es troba entre les més baixes d'Amèrica Llatina i és el tercer país de la regió que menys ha aprofitat el creixement econòmic per millorar la salut i l'educació, mantenint un 50% de la població sota el llindar de la pobresa. Aquesta situació és possible gràcies a la limitada qualitat de la democràcia. El país ha fet un salt considerable en les últimes dècades garantint processos electorals i institucionals formalment adequats. Malgrat això, la consciència de drets de la població és feble i el clientelisme converteix el diàleg democràtic en un intercanvi de favors.

D'altra banda, la República Dominicana està altament exposada a amenaces naturals com terratrèmols, huracans, tsunamis, sequeres i inundacions. No obstant això, les polítiques necessàries per prevenir i atenuar el seu impacte són molt limitades. Un altre tema a tenir en compte és la notable presència de migrants haitians al país els drets dels quals, segons diferents fonts, són violats.

Oxfam a la República Dominicana

Oxfam Intermón està present a la República Dominicana des de 1992, on treballa amb i a través d'altres entitats locals i nacionals, que inclouen organitzacions socials, ONG, xarxes i institucions públiques, a partir de relacions de complementarietat i respecte mutu. Els nostres objectius al país són:

  • la promoció d'una institucionalitat pública favorable als grups més exclosos, des d'un moviment social enfortit amb capacitat de demanar i monitoritzar una distribució justa i equitativa dels recursos públics, garantint més qualitat i accés a serveis socials;
  • l'apoderament de les dones dominicanes i la defensa dels seus drets mitjançant el suport als moviments de dones i les organitzacions feministes que lluiten contra la discriminació fruit de les relacions de poder;
  • la contribució a que més dones i homes a la zona rural fronterera exerceixin el dret a disposar de mitjans de vida segurs i sostenibles per reduir els seus nivells de pobresa; i
  • l'enfortiment del dret dels homes i de les dones més vulnerables del país a estar més ben preparats per enfrontar situacions de crisi i a tenir una assistència humanitària de qualitat.

Oxfam vol un país on els seus habitants coneguin els seus drets i puguin exercir-los, s'organitzin, participin i reclamin justícia incidint així en la construcció d'un Estat de Dret sòlid i en un govern que asseguri unes polítiques públiques socials de qualitat. Executem programes enfocats a:

  • Drets de les dones: enfortim l'exercici de la ciutadania plena de les dones per promoure un desenvolupament humà, social i econòmic amb enfocament de gènere i una cultura d'igualtat i equitat.
  • Ciutadania i governabilitat: promovem la participació pública dels grups més exclosos, capacitant-los per demanar i vigilar que es realitzi una distribució justa i equitativa dels recursos públics, garantint més qualitat i accés a serveis socials bàsics.
  • Mitjans de vida: contribuïm a que les i els petits productors rurals de la zona fronterera millorin la seva qualitat de vida i redueixin els seus nivells de pobresa mitjançant la protecció i la disposició de mitjans de vida sostenibles.
  • Acció humanitària en crisi: preservem el dret dels homes i dones més vulnerables a estar preparats per enfrontar situacions de crisi i a tenir una assistència humanitària de qualitat.

En comerç just treballem a través de l'adquisició de cacau a l'associació Conacado.

Data d'actualització: maig 2012