info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

Tanzània

Mapa 

Habitants 
53.470.000
Esperança de vida 
65,5
PIB 
2.467 $
Analfabetisme Homes 
15,24%
Analfabetisme Dones 
23,91%
Mortalitat infantil 
48,7‰
IDH 
0,531 - Posició 151
Pobresa 
28,20%
Font 
Informe sobre Desenvolupament Humà del PNUD 2016; UNESCO Institut d'Estadística 2015 (analfabetisme).

Tanzània va néixer el 1964 de la unió de Tanganyika i Zanzibar. La seva població, estimada en uns 50,8 milions i de la qual aproximadament un 43,5% viu amb menys d'un dòlar al dia, està creixent i urbanitzant-se ràpidament, encara que l'agricultura segueix sent el principal sector econòmic al país.

Des del 2000, Tanzània ha implementat dues grans estratègies que persegueixen el creixement econòmic i la reducció de la pobresa, però això no s'ha aconseguit ja que aquest creixement econòmic ha estat conduït a través de sectors en què la majoria de la població no està implicada, com la mineria, la construcció i el turisme. De fet, la major injustícia econòmica a Tanzània segueix sent l'abandonament del sector agrari i la marginació de comunitats rurals vulnerables.

Encara que s'ha avançat molt en matèria de legislació pro-gènere i s'han ratificat la majoria dels instruments internacionals sobre drets de les dones, la cultura patriarcal segueix sent el major impediment per a l'emancipació de les dones.

Per situació geogràfica Tanzània és país d’acollida dels refugiats que fugen de la violència dels seus països, com Burundi o la República Democràtica del Congo. Als camps proporcionem accés a aigua neta, instal·lacions de sanejament i alimentació d’emergència. I estem desenvolupant altres programes per donar suport a les persones refugiades per emprendre iniciatives que generin ingressos amb els quals complementar la seva dieta i cobrir les necessitats de les seves famílies.

A Oxfam treballem a Tanzània des de la decàda dels 60. Amb els nostres programes actuals, busquem caminar cap a un país on les persones controlin els recursos necessaris per comptar amb uns mitjans de vida sostenibles, es sentin lliures i motivades per expressar-se i poder decidir, on les dones puguin participar i tenir lideratge en els espais de decisió que van des de la llar fins a un nivell nacional i on l'educació sigui universal i d'alta qualitat.

Partint d'aquesta visió general, enfoquem el nostre treball en els següents aspectes:

 

  • Millora dels mitjans de vida rurals, per aconseguir una efectiva justícia econòmica. Això comporta donar prioritat a la nostra feina amb dones, comunitats pastoralistes i petites i petits propietaris.
  • Lluita per la igualtat de les dones i el seu lideratge, per aconseguir una justícia de gènere real.
  • Accés a uns serveis socials bàsics de qualitat, promovent una ciutadania activa que sigui capaç de demandar a l'Estat que garanteixi aquests serveis.
  • Resposta humanità davant situacions d’emergència.   

 

A més, col·laborem amb tres organitzacions de comerç just: Kilimanjaro Native co-op Union, Mufindi Tea Company i Africorps. Kilimanjaro és productor de cafè, Mufindi és productor de te, mentre que Africorps ens proveeix de l’oli de ben (moringa), que utilitzem en els nostres productes de cosmètica.