info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

Vietnam

Mapa 

Habitants 
93.448.000
Esperança de vida 
75,9
PIB 
5.335 $
Analfabetisme Homes 
3,72%
Analfabetisme Dones 
7,16%
Mortalitat infantil 
21,7‰
IDH 
0,683 - Posició 115
Pobresa 
13,50%
Font 
Informe sobre Desenvolupament Humà del PNUD 2016; UNESCO Institut d'Estadística 2015 (analfabetisme).

Després d’un segle de colonització francesa, Vietnam va declarar la seva independència un cop acabada la Segona Guerra Mundial. Es va establir una divisió territorial entre el nord comunista i el sud capitalista, però Estats Units, que no volia perdre aquest enclau estratègic, va recolzar Vietnam del Sud en una guerra contra el Nord tant militarment com econòmicament. Al final, els nordamericans van ser derrotats i Vietnam del Sud fou envaïda pel Nord el 1975.

Després de la reunificació van venir dues dècades de misèria i aïllament, fruit d’una economia col·lectivista. A finals dels 80 va començar a aplicar-se una certa liberalització econòmica que es faria evident a partir del 2001. El consum creix però existeix una forta desigualtat en la distribució de la riquesa, extrema en els nuclis urbans i en les àrees rurals.

Des d’Oxfam Intermón col·laborem amb dos organitzacions de comerç just: Craft Link i Mai Handicraft. Recolzem grups productors que volen potenciar les seves exportacions i a artesans i artesanes que volen desenvolupar les seves habilitats empresarials. Craft Link treballa amb més de 5.000 petits productors i productores -el 80% són dones- que el·laboren artesania, principalment objectes de decoració i tèxtils.