info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

Avenços contra l'assetjament, l'abús i l'explotació sexual

A Oxfam lluitem des de fa anys contra l'assetjament, l'abús i l'explotació sexual. Des de 2009 comptem amb un codi de conducta que tot l'equip està obligat a firmar i complir, i l’any 2012 vam crear protocols i mecanismes per detectar, denunciar i combatre aquest tipus de comportaments. Al febrer de 2018, després de la publicació d'un cas de conducta sexual inadequada per part dels treballadors d'Oxfam a Haití el 2011, vam decidir reforçar encara més aquests mecanismes amb la filosofia de tolerància zero. En aquesta pàgina t'expliquem tots els avenços que hem implementat en els últims mesos perquè la nostra organització sigui un entorn lliure de conductes inadequades. Pilar Orenes, directora adjunta d'Oxfam Intermón, ho explica en aquest vídeo:

Pilar Orenes, directora adjunta d'Oxfam Intermón, parla de les mesures contra els abusos sexuals

QUÈ ESTEM FENT? EL NOSTRE PLA D'ACCIÓ

El pla d'acció contra l'assetjament, l'abús i l'explotació sexual d'Oxfam conté deu mesures:

1. Comissió Independent d'Alt Nivell sobre Conductes Sexuals Inadequades, Rendició de Comptes i Canvi Cultural

 • Al març de 2018 vam crear una comissió independent presidida per l'ex secretària general adjunta de Nacions Unides, Zeinab Bangura, i l'exvicepresidenta del Banc Mundial, Katherine Serra, amb plens poders per investigar i avaluar casos actuals i passats, polítiques i pràctiques de la organització.
 • La Comissió està treballant amb investigacions, visites als països on treballem, entrevistes a supervivents, persones beneficiàries dels programes d'Oxfam, denunciants i membres del personal, i revisió de les nostres polítiques i protocols.
 • La Comissió ha creat un grup de referència de supervivents encapçalat per Megan Nobert, supervivent ella mateixa i fundadora de Report the Abuseaa.
 • La Comissió publicarà un un primer informe provisional al novembre, i un informe final amb recomanacions al maig de 2019.

2. Col·laboració amb totes les autoritats pertinents

 • El nostre compromís és aconseguir una cooperació total amb les autoritats rellevants per oferir justícia a les supervivents d'abusos i evitar nous casos. Això implica contacte actiu i màxima transparència amb les autoritats reguladores i els governs dels països en els quals operem.
 • En el cas d'Haití, estem cooperant amb les autoritats haitianes, britàniques i dels països d'origen de les persones involucrades en el cas, així com amb el Parlament britànic.
 • Oxfam ha mantingut reunions amb més de 20 donants institucionals (l'AECID en el cas d'Espanya) per conèixer els seus requisits i assegurar que els antics i nous procediments de protecció s'ajusten a ells.
 • En el cas d'Oxfam Gran Bretanya, continua la col·laboració amb les autoritats a diversos nivells.

3. Tornar a examinar casos passats i animar supervivents o testimonis addicionals a donar el seu testimoni

 • El compromís és revisar els casos passats i investigar si es van gestionar adequadament. Si no és així, es prendran mesures addicionals. Ja hi ha un equip extern d'investigació d'Oxfam Internacional revisant una mostra representativa de casos passats.
 • Hem renovat els canals de denúncia creant línies en cinc idiomes i promovent el seu ús entre el personal. Als 90 països hi ha una persona de referència per sensibilització i denúncia.
 • S'ha creat una base de dades de tota la confederació sobre casos de salvaguarda presents i passats.
 • Ens hem compromès a publicar els casos relacionats amb protecció i salvaguarda de tota la confederació cada sis mesos.

4. Augmentar la inversió en matèria de protecció

 • Hem invertit més de dos milions d'euros en la creació de la comissió independent, formació, creació de nous llocs en matèria de protecció i altres activitats, amb prioritat per als països d'alt risc (estats fallits, per exemple).
 • Ja hi ha 119 membres del personal amb coneixements i habilitats per a realitzar investigacions. En la formació, hem convidat a persones d'altres ONG internacionals i organitzacions sòcies.

5. Enfortir els processos interns

 • Selecció de personal. No oferim referències d'infractors que busquin feina en altres entitats. Per evitar que s'emetin o ens arribin referències de persones no desitjables, hem creat una base de dades de referències centralitzada y hem reforçat la verificació de referències. A més, només algunes persones estan autoritzades per oferir referències. Hem creat una guia de reclutament segur.
 • Hem creat una base de dades dels 22 afiliats de Oxfam amb tots els casos de conducta inadequada denunciats i verificats per evitar que persones que vulneren el codi de conducta es moguin d'un país a un altre.
 • Processos de formació. Formació del personal i de les noves contractacions en matèria de protecció a les set regions en què es divideix Oxfam. El nostre voluntariat ha assistit a sessions sobre conductes inapropiades i hem revisat en el mateix sentit el protocol de resolució de queixes o conflictes del voluntariat.
 • Processos de denúncia i investigació amb canals segurs i fàcils d'utilitzar, acompanyament i persones de referència, sempre amb la protecció de la víctima en el centre de la nostra actuació, incloent la potencial denúncia davant les autoritats pertinents.
 • Polítiques i protocols de salvaguarda diferenciats per a dones, menors i adults vulnerables.

6. Reforçar la cultura de tolerància zero davant l'assetjament, l'abús i l'explotació

 • Oxfam i el sector humanitari han de ser exemplars en l'impuls d'un canvi cultural que protegeixi contra l'explotació i els abusos. És un treball que estem duent a terme dins d'Oxfam i en col·laboració amb altres organitzacions.
 • Hem revisat i actualitzat el Codi de Conducta i avivat el debat intern mitjançant diverses iniciatives: debats d'equip, reunions, seminaris online, xerrades, etc.

7. Treballar amb altres ONG per fer front als abusos físics, sexuals i emocionals

 • La col·laboració amb altres organitzacions de cooperació és imprescindible ja que el problema transcendeix els límits de cadascuna. Mesures com la creació d'una base de dades comuna, un sistema anti-infractors o un passaport que acrediti el personal del sector humanitari estan ja sobre la taula, amb les limitacions de la protecció de dades com a repte a superar.
 • Oxfam ha mantingut converses amb altres ONG i amb diverses instàncies a nivell mundial, des de Nacions Unides fins a la Unió Europea, passant per l'Agència Espanyola de Cooperació AECID i altres agències autonòmiques de cooperació. A l'octubre de 2018 se celebra una Cimera Internacional sobre aquesta qüestió a Londres i diverses persones d'Oxfam hi participaran.

8. Col·laboració activa amb organitzacions sòcies i aliades, especialment amb organitzacions de defensa dels drets de les dones

 • En molts països treballem a través d'aliances amb organitzacions locals locals i és imprescindible que elles també tinguin els mateixos estàndards i garanties. Estem acordant estàndards ètics i de protecció.
 • Les organitzacions sòcies i aliades també ens poden ensenyar a millorar, especialment les que treballen per garantir els drets de les dones. A Espanya l'associació feminista Tamaia ens està donant suport per les formacions sobre gènere. Així mateix, hem obert espais de reflexió amb organitzacions sòcies feministes per escoltar els seus anàlisis.

9. Escoltar la gent i les persones que col·laboren amb Oxfam

 • Les persones que col·laboren amb Oxfam, la clientela de les nostres botigues o l'opinió pública en general. De tots i totes podem aprendre i estem fent els nostres millors esforços perquè la comunicació sigui de doble sentit, responent a totes les seves consultes o dubtes.
 • Els mitjans de comunicació i les xarxes socials són dues vies que ens acosten a la ciutadania. Des de febrer de 2018, els i les portaveus de l'organització han respost a centenars d'entrevistes, i hem tractat també de respondre tots els missatges que ens han arribat a través de Facebook, Twitter i altres.

10. Renovar i enfortir el nostre compromís amb la justícia de gènere

 • El treball pels drets de les dones i la justícia de gènere és un dels quatre eixos de treball d'Oxfam Intermón (desigualtat, acció humanitària, aliments i treball són els altres tres), i que ha passat no ens frenarà sinó tot el contrari.
 • El nostre compromís es plasma en campanyes contra les normes socials que originen la violència contra les dones, campanyes pels drets de les treballadores o programes de desenvolupament que impulsin un canvi en les vides de les dones que viuen en la pobresa, així com suport a associacions que treballen en aquest sentit. La campanya Basta a Amèrica Llatina és un clar exemple.