info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

Avenços contra l'assetjament, l'abús i l'explotació sexual

Al febrer de 2018, els mitjans de comunicació van publicar informació sobre un cas de conducta sexual inadequada per part de treballadors d'Oxfam que va succeir el 2011 a Haití. Des de 2012, tenim protocols contra l'assetjament, l'abús i l'explotació sexual. Després d'aquests fets, volem explicar-vos quines són aquestes mesures i el que hem fet per reforçar-les. Volem assegurar que la nostra organització sigui un entorn lliure de conductes inadequades.

Millorem reforçant els nostres sistemes de prevenció, denúncia i investigació, treballant amb altres ONG, administracions i donants, col·laborant amb organitzacions feministes per aprendre d'elles, reforçant els nostres programes de justícia de gènere i escoltant a les persones que són sòcies.

Això és el que hem fet:

FEBRER 2018

 • Les persones empleades i voluntàries d'Oxfam Intermón han signat la seva adhesió a la nova versió del codi de conducta.
 • Hem respost a totes les preguntes, dubtes i comentaris que ens han fet arribar les persones col·laboradores, inclosos líders d'opinió, periodistes, persones famoses, empreses i partits polítics. Hem fet reunions específiques quan ho hem considerat necessari.
 • Hem comunicat a l'Agència Espanyola de Cooperació (AECID) i a la resta de donants principals amb els que treballem com la Unió Europea, Cooperació Descentralitzada, Agències de Nacions Unides o Cooperació Sueca, les nostres polítiques i procediments per prevenir i gestionar conductes inadequades del nostre personal. A més, els hem compartit els nostres compromisos de millora amb la responsabilitat d'informar-los amb regularitat.

MARÇ 2018

 • Hem creat una base de dades dels 22 afiliats Oxfam i implementat un sistema de referències centralitzat per garantir que no es proporcionen referències oficials a infractors que busquin feina en altres organitzacions.
 • Hem organitzat sessions sobre protecció i prevenció contra l'assetjament amb els nostres equips a Espanya i en tots els països on Oxfam Intermón contracta personal.
 • Hem designat persones que serveixen com a «punts focals» de protecció capacitades adequadament per donar suport a les persones denunciants, tant a la seu com als països on treballem.
 • Hem elaborat materials de sensibilització i organitzat sessions sobre conductes inapropiades per al voluntariat. Així mateix, hem revisat el Protocol de resolució de queixes o conflictes del voluntariat per assegurar la seva consistència amb les mesures de prevenció de l'assetjament, abús i explotació sexual dirigides a la plantilla.
 • Hem creat a nivell de tota la Confederació una comissió independent formada per persones expertes en drets de les dones per dur a terme una àmplia avaluació de la cultura i les pràctiques d'Oxfam.

ABRIL 2018

 • Hem dedicat una posició de treball específica per fer seguiment de temes relacionats amb conductes inapropiades.
 • Hem revisat i analitzat tots els casos antics reportats. Hem divulgat de manera proactiva els canals de denúncia i animat els equips a aixecar les seves preocupacions, sospites o queixes, de casos antics i casos actuals.
 • Hem recollit informació quantitativa i qualitativa per realitzar el diagnòstic d'igualtat en l'organització com a pas previ a l'actualització del Pla d'igualtat.
 • En el sistema d'avaluació del lideratge hem integrat una valoració específica sobre la construcció i manteniment d'entorns segurs de treball i col·laboració per part dels responsables d'equip.
 • Hem començat a treballar amb Tamaia, una de les nostres organitzacions sòcies feministes, per comptar amb la seva col·laboració en les formacions sobre gènere.
 • Amb els equips directius i el Patronat hem organitzat tallers sobre lideratge feminista i espais de reflexió per fomentar entorns de treball segurs.
 • Hem comunicat al nostre personal els avenços en les mesures contra l'assetjament i creat un espai específic a la nostra xarxa social interna per informar sobre el tema.

MAIG 2018

 • Hem elaborat una guia per assegurar un reclutament segur i garantir que les persones que incorporem a Oxfam Intermón estan alineades amb els valors, les pràctiques i les conductes que esperem d'elles.
 • Hem revisat les formacions en gènere obligatòries per a alguns equips clau i hem inclòs la formació sobre perspectiva de gènere en el catàleg de formacions optatives.
 • Hem donat suport al pla de treball de la Coordinadora d'ONGD d'ONGD estatal per garantir la protecció de les persones i estem en contacte amb les principals organitzacions humanitàries per treballar de forma conjunta.
 • Dins el Consell del Voluntariat s'ha creat una comissió específica per impulsar les accions amb el voluntariat per assegurar entorns lliures de conductes inapropiades.

JUNY 2018

 • 13 persones de l'equip, tant d'Espanya com dels països on treballem, s'han format en metodologia d'investigació per a casos d'assetjament, abús i explotació sexual. Aquestes formen part de l'equip de 119 nous investigadors i investigadores de tota la Confederació Oxfam.
 • Hem creat nous materials de comunicació per donar més visibilitat als canals de denúncia que estan a disposició de totes les persones de l'organització
 • En el marc del mes de l'orgull LGBT hem obert espais de sensibilització i reflexió interns sobre gènere i diversitat.

JULIOL 2018

 • Ens hem reunit amb organitzacions de dones a Haití per començar a dissenyar un programa específic de drets de les dones al país.
 • Hem llançat una enquesta a les nostres organitzacions sòcies per conèixer les seves necessitats d'enfortir la prevenció i gestió de l'assetjament, abús i explotació sexual.
 • Per conèixer les percepcions de la societat espanyola sobre la nostra organització, hem fet una enquesta i hem presentat els resultats a l'equip intern.
 • Amb els equips directius, hem organitzat sessions de debat i sensibilització sobre integritat, valors i principis feministes.
 • Hem organitzat tallers amb les persones que gestionen el voluntariat sobre la prevenció de l'assetjament, abús i explotació sexual i hem entrenat a persones que al seu torn hauran d'impartir formacions amb aquest col·lectiu.
 • Hem publicat un informe de les percepcions sobre la violència de gènere a Amèrica Llatina amb l'objectiu de canviar idees i creences entre les persones més joves.

PREGUNTES I RESPOSTES

Com és possible que en una ONG hagi passat això?

A Oxfam, treballen 10.000 persones en 90 països diferents. Lamentablement, en una societat masclista com la que vivim, les organitzacions humanitàries patim els mateixos comportaments per part d'algunes persones que aprofiten les situacions de vulnerabilitat per cometre abusos. És imprescindible prevenir i prendre mesures quan això passa. Per aquest motiu, ja tenim mesures instaurades que estem millorant.

Per què ho vau amagar?

Mai hem amagat aquest cas, però els mitjans no li van donar cobertura fins que The Times va publicar la notícia el 9 de febrer de 2018. Oxfam ja va publicar un comunicat de premsa el 5 d'agost de 2011 on es deia que havíem iniciat una investigació i un altre el 5 de setembre d'aquell mateix any on anunciàvem el resultat. També es va informar sobre la investigació i ells resultats al Govern britànic, la UE, l'OMS i les agències de l'ONU.

Si les polítiques i pràctiques que ara estan vigents ho haguessin estat llavors, la situació s'hauria gestionat de manera molt diferent: podríem haver donat més detalls de la investigación públicament, inclosa la referència a la mala conducta sexual.

Quants membres del personal van ser investigats a Haití? A quantes persones es va acomiadar? Quants van dimitir?

Es va investigar a 9 persones de l'equip, i es va descobrir que sis d'elles estaven involucrades en casos de conductes sexuals inadequades. Com a resultat de la investigació, 4 van ser acomiadades, i 3 - inclòs el director d’Oxfam a Haití - van dimitir.

Per què no es va acomiadar el director a Haití, Roland Van Hauwermeiren, i a les altres dues persones en comptes de permetre la seva dimissió?

Hauwermeiren va admetre haver contractat prostitutes des del principi de la investigació i se li va permetre dimitir per a tenir la seva total cooperació durant el procés. Es va prendre aquesta decisió per assegurar que s'identificava tots els homes involucrats i es parava l'abús el més ràpid possible. Oxfam Gran Bretanya admet que aquesta decisió va ser un error i que ara, amb les mesures implantades més rigoroses, actuarien de manera diferent.

Una altra de les persones involucrades va deixar el país immediatament i no va tornar. L'altra persona es va enfrontar a una audiència disciplinària i, encara que Oxfam Gran Bretanya tenia la base per acomiadar-lo, no van poder fer-ho a causa de restriccions legals pròpies del país on s'havia signat el seu contracte.

Per què no vau denunciar aquestes conductes a les autoritats haitianes?

En aquell moment, els advocats als quals Oxfam va acudir van considerar que era molt difícil que qualsevol acció de denúncia tingués efecte pel caos que vivia Haití pel terratrèmol. Aquella decisió va ser un error i s'hauria d'haver denunciat a les autoritats competents, malgrat la fragilitat d'Haití en aquell moment.

A día d'avui Oxfam Gran Bretanya ja ha facilitat els noms dels homes involucrats a les autoritats d'Haití.

Per què no es fan públics els documents de la investigació interna que va fer Oxfam sobre el cas?

El detall de les investigacions és de caràcter confidencial, ja que fan referència a dades personals, com en qualsevol qualsevol empresa o organització. 

Oxfam ha publicat la investigació interna portada a terme el 2011 sobre la mala conducta d'alguns membres del seu personal a Haití tan aviat com s'hagi assegurat d'haver pres les mesures necessàries per protegir la identitat dels testimonis i d'altres persones innocents involucrades en el cas. Els noms dels homes involucrats ja s'han posat en coneixement de les autoritats d'Haití.

Per què dieu que, com a Oxfam Intermón, no vau tenir res a veure amb el cas?

Oxfam és una confederació, els membres de la qual actuen de manera cada vegada més conjunta. Expliquem que hi ha diferents filials per deixar clar que Oxfam Intermón no tenia responsabilitat jurídica sobre les persones implicades en els casos que s'han publicat a la prensa (Haití, Txad). En cap cas es tracta de negar la realitat o menystenir la gravetat dels actes, només d'explicar com funciona l'organització.

Hi va haver algú de l'equip d'Oxfam Intermón implicat en els casos d'Haití o Txad?

No, les persones que van cometre abusos a Haití i Txad no eren personal d'Oxfam Intermón ni ho han estat mai. Estaven contractades per Oxfam Gran Bretanya. El 2011 Oxfam Intermón treballava a Haití amb un equip diferent al que es va veure implicat en els fets.

Va poder haver-hi diners dels contribuents espanyols pel mig?

No, per la mateixa raó: el 2011 hi havia equips de diversos països treballant a Haití i en cap moment aquest cas va implicar al nostre equip, ni als fons recaptats a Espanya. Cada filial actuava gestionant els seus recursos i personal. No es tracta d'un cas de malversació de Fons, si no d'un lamentable i repugnant cas d'abús de poder i explotació sexual.

Com es va a assumir la responsabilitat d'aquests casos?

Penny Lawrence, directora adjunta d'Oxfam Gran Bretanya (que el 2011 era directora de Programes), va dimitir del seu càrrec el 12 de febrer de 2018. Ella ha reconegut que ja s'havien plantejat dubtes sobre el comportament del director de país abans que aquest fos traslladat a Haití. Ha assumit que es va cometre un error, ha lamentat el dany causat i ha dimitit assumint la seva responsabilitat.

Hi ha hagut casos concrets a Oxfam Intermón?

Des de 2012, que es quan es va reforçar el protocol, s'han reportat quatre casos de mala conducta sexual a l’Àfrica i a l’Amèrica Llatina. Dos d'ells es deuen a comentaris de connotació sexual de dos treballadors cap a les seves companyes. Tots dos van ser amonestats formalment i així consta en el seu expedient laboral. Un altre cas és d'assetjament i intimidació d'un treballador cap a una treballadora. Quan arriba la denúncia, el treballador ja havia sortit de l'organització. Igualment, es fa constar en el seu expedient. El quart cas està vinculat al pagament de serveis sexuals a una persona adulta i acaba en acomiadament. 

Es tracta, per tant, de 4 casos reportats en 5 anys, en una organització on treballen 1.400 persones i que compta també amb 1.700 persones voluntàries

Poden sortir més casos?

Tenim tota la informació sistematitzada des del 2012. Estem oberts a revisar els casos si ens arriben indicis que alguna cosa no s'ha fet bé.

Quines mesures ha adoptat Oxfam Intermón per evitar aquest tipus de situacions?

A Oxfam Intermón tenim un codi de conducta des del 2009, que assumeixen totes les persones que treballen a l'organització, inclosos els voluntaris i voluntàries. Des del 2012 impulsem diferents mecanismes per prevenir i actuar davant conductes inadequades i vetllar pel compliment d'aquest codi de conducta: 

 • Mecanismes de denúncia
 • Una línia confidencial de suport i ajuda (bústia ètica), disponible per a qualsevol persona de l'organització
 • Un equip especialitzat dedicat a abordar els casos i també comptem amb assessoria externa especialitzada que garanteix suport per a la víctima.
 • Persones de referència per poder contactar en total confidencialitat als diferents països.

També ens comprometem a publicar anualment la informació resumida sobre les denúncies que rebem i la seva resolució, fins on permeti la legislació vigent.

A més, volem treballar amb altres ONG per crear un sistema compartit d'informació que ens permeti prevenir la contractació de persones culpables de conducta sexual inadequada, i impedir que continuïn treballant amb persones vulnerables.

I a nivell de la Confederació Oxfam, quines mesures hi ha previstes?

El passat 16 de febrer vam anunciar un pla d'acció integral per enfortir els sistemes de protecció a tota la confederació, amb l'objectiu de posar fi a l'assetjament i l'abús. El pla comprèn les següents mesures:

 • Es crearà urgentment una comissió independent per dur a terme una àmplia avaluació de la cultura i les pràctiques d'Oxfam, inclosa la manera en què s'han gestionat en el passat els casos de mala conducta sexual. La comissió estarà formada per persones expertes en drets de les dones.
 • Hi haurà una base de dades comuna de tota la confederació Oxfam per garantir que aquests casos queden registrats i es poden consultar abans de contractar una persona.
 • S'assignaran fons i recursos per enfortir els protocols de protecció d'Oxfam. Es duplicarà el nombre de persones que treballa en aquest àmbit i es triplicaran els fons.
 • Reforçarem la cultura de la tolerància zero davant de qualsevol tipus d’abús, comportament sexista o tracte discriminatori a totes les parts de la nostra organització. Especialment, treballarem per garantir que les dones se sentin lliures de denunciar males conductes i abusos de qualsevol tipus amb total seguretat i eficàcia.

Com afectaran aquests casos a la feina d'Oxfam a Haití? El Govern haitià ha suspès la missió d'Oxfam?

Sí, però només s'han suspès durant dos mesos els programes que duu a terme Oxfam Gran Bretanya al país. 

Des d'Oxfam, continuarem treballant en importants projectes de reconstrucció i desenvolupament a Haití a través d'altres membres afiliats (Itàlia, Espanya i Quebec), però anticipem que la suspensió temporal d'Oxfam Gran Bretanya tindrà un impacte significatiu sobre la nostra feina en general. En conjunt, donem suport a 750.000 persones a Haití, especialment a través de projectes a llarg termini.