info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

23/06/2018

Cimera a Brussel·les

Cal que Pedro Sánchez s’oposi a la creació de centres per a migrants a tercers països

La Unió Europea ha estat incapaç de garantir aquests drets al seu territori, per la qual cosa serà encara més difícil que s'aconsegueixi el seu respecte a països tercers

Oxfam Intermón demana al president del Govern Pedro Sánchez que, tant en la cimera d'aquest diumenge a Brussel·les com en el Consell Europeu del 28 al 29 de juny, s'oposi a la creació de centres per a immigrants a tercers països on no es poden garantir els drets humans de les persones que migren.

La UE no deu en cap cas establir centres d'identificació de migrants fora del seu territori. Com ha quedat demostrat en diferents punts del continent, la Unió Europea ha estat incapaç de garantir aquests drets al seu territori, per la qual cosa serà encara més difícil que s'aconsegueixi el seu respecte a països tercers.

Aquestes iniciatives formen part de la política europea d'externalització de fronteres, política que el president hauria de demanar que es revertís per primar la protecció de les persones que es desplacen. L'actual govern ha d'abandonar per la seva part el seu discurs d'usar l'ajuda oficial al desenvolupament per aturar la migració, ja que la política de cooperació ha de respondre exclusivament a la lluita contra la pobresa i la desigualtat i mai ha de ser utilitzada com a moneda de canvi perquè tercers països col·laborin en la gestió migratòria.

Respecte la proposta sobre la creació de centres tancats a sòl europeu, Oxfam Intermon recorda a Pedro Sánchez que qualsevol decisió que es prengui ha de posar per davant els drets humans de les persones migrants i garantir les sol·licituds d'asil

L'acollida dels passatgers del vaixell Aquarius va demostrar el compromís del nou govern amb l'imperatiu humanitari i els drets humans, i esperem que sigui també el començament d'un canvi en la política espanyola de gestió de migració i que influeixi en aquest sentit en el si de la UE.

També li demanem a Pedro Sánchez que accleri l’urgència perquè Europa garanteixi vies legals i segures i impulsi que tots els estats membres de la UE tinguin responsabilitat compartida en la gestió de la migració, tant en contribucions econòmiques com en acollida, garantint la integració i condicions d'acollida adequades. La gestió de les migracions requereix necessàriament una cooperació activa i compromesa entre els estats membres i la UE i, per tant, la responsabilitat no pot recaure sobre uns pocs estats de forma individual

Notes per a edició:

Tenim portaveus disponibles per a entrevistes