info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

28/05/2014

Les famílies aporten gairebé 50 vegades més a les arques públiques que les grans empreses

Posar límit al frau fiscal, blindar les cotitzacions socials i gravar més l'acumulació de riquesa són algunes de les mesures proposades per l'organització per reduir la desigualtat i lluitar contra la pobresa i l'exclusió social a través d'una major equitat fiscal.

Oxfam Intermón presenta l'informe "Tant tens, tant pagues?" i llança una campanya de mobilització ciutadana demanant al President Mariano Rajoy que apliqui un decàleg de principis que ha de regir la reforma de la política fiscal que el govern espanyol ha d'aprovar aquest any.

(C) Francisco Poyatos / Oxfam Intermón

Hisenda no som tots Mentre tu pagues les grans empreses tributen 10 vegades menys, tenen filials en paradisos fiscals i són responsables del 72% del frau fiscal a Espanya

(C) Francisco Poyatos / Oxfam Intermón

Les famílies van aportar un 91,52% de la recaptació del 2011 (últim any del que existeixen dades desagregades), mentre que les grans empreses només van contribuir a un 1,98% a la recaptació total de l'estat espanyol en aquest mateix període. És a dir, que les famílies van aportar 46 vegades més que les grans corporacions. El 2012 (últimes dades disponibles però no desagregades per tipus d'empreses) la tendència es manté: els ciutadans espanyols van aportar a l'Estat 139.737 milions d'euros, fet que suposa el 90,76% dels ingressos totals de l'estat espanyol. No obstant això, en el mateix exercici, tan sols el 9,24% del recaptat va provenir del conjunt de les empreses, amb un total de 14.529 milions.

Aquests són alguns dels anàlisis de l'informe "Tant tens, tant pagues? Fiscalitat justa per a una societat més equitativa" fet públic avui per Oxfam Intermón que posa en evidència la gegantina inequitat del sistema fiscal espanyol, que lluny de reduir les desigualtats, les incrementa. L'informe, que incorpora un nou anàlisi de l'esforç fiscal a Espanya per nivells de renda, conclou que les pujades de l'IVA han tingut un clar efecte regressiu mentre que només un disseny progressiu en l'IRPF pot aportar una major redistribució de la riquesa.

Gravar més als que més tenen; elevar el tipus efectiu que paguen les grans empreses; suprimir les Empreses de Tinences de Valors (ETVE) que han convertit Espanya en un autèntic paradís fiscal per a moltes empreses estrangeres; recuperar l'impost a les grans fortunes; frenar la pujada de l'IVA ; blindar les cotitzacions socials i destinar més recursos humans i materials a la lluita contra el frau. Aquestes són algunes de les mesures que proposa Oxfam Intermón per establir un sistema fiscal més just, que permeti garantir els drets socials i reduir la desigualtat econòmica.

"El gran increment dels nivells de desigualtat econòmica al nostre país des del començament de la crisi llasta les possibilitats de creixement econòmic i el consum i són moralment inacceptables perquè impedeixen la igualtat d'oportunitats i el compliment dels drets socials. És imperatiu que Espanya deixi de ser el segon més desigual d'Europa i per això és clau una política fiscal justa i equitativa, que recapti més de qui més té. El sistema tributari no és només una eina de recaptació, sinó també de redistribució de la riquesa i de lluita contra la pobresa.", afirma Francesc Mateu, director d'Oxfam Intermón a Catalunya.

"Espanya recapta poc i malament i des de l'inici de la crisi ha demanat un esforç titànic a les famílies i les classes mitjanes. Mentrestant, permetem que les grans empreses s'embutxaquin milers de milions d'euros en beneficis fiscals , que podrien finançar les polítiques socials i la cooperació al desenvolupament amb països més necessitats que estan sent retalladesal nostre país", assenyala Mateu.

Des de 2007, el tipus general de l'Impost sobre Societats és del 30% per a les grans empreses i del 25% per a les PIMES. No obstant això, el tipus efectiu que suporten (és a dir, el que realment paguen sobre els seus beneficis ) és molt inferior. Gràcies a l'aplicació d'exempcions i a mecanismes de planificació fiscal, el 2011 els grups consolidats de grans empreses van pagar de mitjana un 3,5% sobre el seu resultat comptable, i prop del 17% dels grups no consolidats i les PIMES . En ambdós casos, molt per sota del 22% que suporta un ciutadà mitjà (26% si s'inclouen les cotitzacions socials). El 2011 les petites i mitjanes empreses (PIMES ) van aportar el 76% de la recaptació per impost de societats malgrat que el seu volum de beneficis va ser 32 vegades menor que el de les grans empreses.

L'informe ressalta que els beneficis fiscals concedits a les empreses el 2011 van ascendir a un total de 28.210 milions d'euros, el que equival al pressupost per a educació de totes les comunitats autònomes excepte Andalusia. I que el 80% d'aquesta xifra va correspondre a les grans empreses. És a dir, que van obtenir avantatges fiscals de 22.687.000 en un exercici en què només van abonar 3.012 milions en impost de societats (menys de 7,5 vegades la quantitat 'perdonada' per Hisenda).

També és evident la necessitat d'assignar més recursos humans i materials per impulsar un gran programa de lluita contra l'evasió i elusió fiscal , que s'estima costa a l' Estat cada any prop de 59.500 milions d'euros, més que el pressupost per Sanitat destinat per totes les comunitats autònomes administració central juntes (57.000 milions) . Del total del frau fiscal, els tècnics d'Hisenda calculen que el 72 % (43.000 milions d'euro ) corresponen a grans empreses i fortunes . Aquesta quantitat suposa una xifra més gran que el destinat en els Pressupostos Generals de l' Estat al pagament del deute públic (36.600 milions).

Una altra de les mesures proposades és la supressió de les ETVE , que permeten a multinacionals estrangeres radicades a Espanya no pagar impostos pels beneficis obtinguts a l'estranger , però sí rebre ajudes i rebaixes fiscals aquí per les seves suposades pèrdues . Un mecanisme que col·loca Espanya com a autèntic paradís fiscal i que és utilitzat per companyies com Exxon, Vodafone, Pepsi o HP.

"El govern espanyol té davant seu una oportunitat única per reformar el sistema fiscal establint un sistema que recapti amb justícia per blindar els drets socials , lluitar contra la pobresa i la desigualtat i recuperar la solidaritat internacional", afegeix Mateu.

Per a això l'organització proposa una bateria de mesures que tenen com a finalitat tres objectius clau:

1. Recaptar i redistribuir: s'ha d'incrementar la capacitat recaptatòria per finançar un model de serveis públics i protecció social de qualitat, sense que l'esforç recaigui injustament sobre els que menys tenen.

2. Progressivitat i Equitat: que empreses i individus tributin en funció de la seva capacitat i de la seva activitat econòmica real.

3. " Tolerància zero" al frau fiscal: a través de mesures que combatin l'opacitat dels sistemes fiscals i la impunitat dels grans evasors tant en l'àmbit domèstic com en l’internacional.

Coincidint amb el llançament de l'informe, Oxfam Intermón llança una campanya de mobilització ciutadana per una fiscalitat justa i equitativa . Demana a la ciutadania que doni suport amb la seva signatura a un decàleg de principis que el govern espanyol ha de respectar per assegurar que la nova política fiscal recapta de manera justa i equitativa i que prioritza la lluita contra el frau i l'elusió fiscal.

Nota per a editors
Descarrega’t l’informe: http://www.oxfamintermon.org/ca/documentos/28/05/14/tant-tens-tant-pagues
Descarrega't l'informe "Fiscalitat justa. El cas a Catalunya": http://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/Fiscal...
Descarrega’t el decàleg per a una reforma fiscal justa i equitativa:
http://www.oxfamintermon.org/ca/que-fem/projectes/desigualtat/fiscalitat...
Descarrega’t el vídeo de la campaña: https://files.zyncro.com/PjXkxHn
Més informació a: http://www.oxfamintermon.org/ca/que-fem/projectes/desigualtat/

Fotos de la Rdp: http://imagenesypalabras.oxfamintermon.org/?c=3021&k=dc1300b91b

Contacte per a mitjans:

Departament de Comunicació d'Oxfam Intermón

Sandra Cava
Tel:  93 2147596 Mòbil: 648 761 372
sortiz@oxfamintermon.org

Claudia Lepori
Tel. 93 214 75 53 Mob. 646 895 166
clepori@OxfamIntermon.org