info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

31/10/2017

La inversió mundial cap a paradisos fiscals ha augmentat un 45% en menys de 10 anys

L'organització calcula que els països en desenvolupament perden 85.000 milions d'euros en recursos que s'escapen de grans empreses a través de paradisos fiscals. Amb aquests diners es podria donar assistència sanitària essencial per salvar 6 milions de vides a l'any i escolaritzar 124 milions de nens i nenes

 

  • En el cas espanyol la xifra es dispara: s'ha multiplicat per quatre en l'últim any. 
  • Els països en desenvolupament perden 85.000 milions d'euros, diners amb els quals es podria salvar la vida de 6 milions de nens i nenes i escolaritzar altres 124 milions.
  • Oxfam Intermón demana al Govern espanyol una nova llei d'evasió fiscal i que impulsi una reforma del sistema fiscal internacional.

La inversió internacional cap a paradisos fiscals creix any rere any a un ritme molt més ràpid del que ho fa l'economia productiva. Les xifres parlen per si soles: els diners que van viatjar a aquests territoris han augmentat al voltant d'un 45% entre 2008 i 2016, més del doble del creixement de l'economia mundial en el mateix període. Des de 2001 s'ha multiplicat per quatre.

Segons denuncia avui Oxfam Intermón en el seu informe "Els diners que no veus. Paradisos fiscals i desigualtat", aquests territoris són un clar aliat a l'actual crisi de desigualtat, ja que suposen una via d'escapament perquè grans empreses i fortunes redueixin la seva aportació fiscal al mínim. Per això, l'organització demana tant a governs com a organismes internacionals que posin en marxa mesures contundents per a la seva desaparició.

Tot i que en els últims anys els beneficis de les empreses internacionals s'han triplicat, aquest increment no s'ha vist reflectit en la seva contribució tributària. Tot el contrari: entre 2007 i 2014 els ingressos fiscals sobre els beneficis empresarials van caure del 3,6% del PIB al 2,8%, segons l'OCDE. Aquí juguen un paper fonamental els paradisos fiscals. "Aquesta caiguda en la recaptació es deu en gran mesura al seu joc pervers, que els permet reduir al mínim la seva contribució a les arques públiques, fet que suposa immenses pèrdues de recursos fiscals essencials per posar en marxa polítiques públiques que permetin el desenvolupament de milions de persones i aviva així l'actual crisi de desigualtat", assenyala el director general d'Oxfam Intermón, José María Vera.

En aquest sentit, l'organització calcula que els països en desenvolupament perden 85.000 milions d'euros en recursos que s'escapen de grans empreses a través de paradisos fiscals. Amb aquests diners es podria donar assistència sanitària essencial per salvar 6 milions de vides a l'any i escolaritzar 124 milions de nens i nenes.

Segons Vera, "les conseqüències que tenen aquestes dinàmiques als països en desenvolupament són encara més greus, ja que costen vides i retallen oportunitats de desenvolupament, impedint lluitar de forma efectiva contra la desigualtat". Només a Amèrica Llatina, si es gravessin els dividends de capital de les grans fortunes llatinoamericanes, es podria treure de la pobresa a 32 milions de persones, l’equivalent a la població pobra de Bolívia, Colòmbia, Equador, El Salvador i Perú.

Espanya, encapçalant la desigualtat

La inversió espanyola cap a paradisos fiscals entre 2015 i 2016 s'ha multiplicat per quatre. En l'actualitat, un de cada quatre euros d'inversió espanyola va cap a un paradís fiscal. Això suposa que la contribució de les empreses multinacionals al total de recaptació és cada vegada menor, de manera que el pes del finançament de l'Estat recau cada vegada més sobre les famílies, el treball i el consum. 

Segons el document, paradisos fiscals, frau fiscal i reforma de l'Impost de Societats són tres de les causes que llasten la recaptació i traslladen el pes des de les grans empreses cap als treballadors i les treballadores. La baixada de l'Impost de Societats ha suposat la pèrdua de 23.000 milions d'euros des de 2007. Farien falta tan sols 12.000 milions d'euros per pagar la renda mínima a totes les famílies que en l'actualitat no tenen ingressos. 

"A Espanya -explica el director- tenim una bretxa de recaptació de 6 punts enfront dels països de la zona euro. No podem renunciar a recaptar el que en justícia correspon pagar a les grans empreses, perquè això suposa deixar a la cuneta la lluita contra la desigualtat i, amb això, a milions de persones. Cal recordar que Espanya és el país de la UE on més ha crescut la desigualtat, després de Xipre".

Una llei contra l’evasió fiscal

Oxfam Intermón qualifica com a necessària a Espanya una llei d'evasió fiscal que posi fi a l'evasió i elusió fiscal de grans empreses i grans fortunes. Per això, demana al Govern i al Parlament espanyols i a les administracions públiques estatals, autonòmiques i locals que defineixin i aprovin de forma urgent aquesta norma.

Els objectius d'aquesta llei han de ser, entre altres, adoptar una definició sobre paradisos fiscals vinculant i elaborar una llista en la qual s'estableixi clarament quines són, reduir l'evasió i elusió fiscals a la meitat en el termini de 5 anys. Així mateix, aconseguir que el tipus efectiu de les grans empreses s'acosti al tipus nominal en vigor i superi la pressió fiscal que suporten les Pimes.

A més, promoure que la contractació pública penalitzi grans empreses que operen en paradisos fiscals, unint-se a la proposta de l'organització sobre zones lliures de paradisos fiscals.

"Ja n'hi ha prou d'opacitat i d'impunitat", declara Vera. "Les empreses multinacionals han de pagar la part justa del que els correspon, tant a Espanya com a l'exterior. La crisi de desigualtat s'ha acarnissat especialment amb l’estat Espanyol on, recordem, la desigualtat de renda des de 2008 ha crescut 20 vegades més que la mitjana europea".

L'organització demana a més al Govern espanyol i als grups parlamentaris que impulsin des d'Espanya una reforma en profunditat del sistema fiscal internacional, que reequilibri també els interessos dels països en desenvolupament i posi fi a les pràctiques d'enginyeria fiscal de les grans empreses.

“Els diners que no veus" 

A més, Oxfam Intermón recorda el paper imprescindible que juga la ciutadania per aconseguir-ho. Amb aquesta perspectiva, l'organització ha llançat la campanya "Els diners que no veus", amb l'objectiu de mobilitzar els ciutadans i les ciutadanes perquè exigeixin a grans empreses internacionals que es comprometin a abandonar la seva presència en paradisos fiscals. "La ciutadania és fonamental com a impulsora de canvi en les pràctiques que contribueixen a una fiscalitat justa i exigir tolerància zero amb aquests territoris", conclou Vera.

Notes per a periodistes:

-Tenim portaveus per entrevistes

-Web a la campanya: http://www.elsdinersquenoveus.org

Documents relacionats