info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

11/06/2019

Oxfam agraeix a la Comissió Independent les seves recomanacions i es compromet a aprofundir en el canvi cultural i a millorar els seus sistemes de protecció

La Comissió Independent afirma que Oxfam ha donat un pas important comprometent-se públicament a canviar i a ser transparent en la seva feina

Oxfam (Oxfam Intermón a España) agraeix l’informe final de la Comissió Independent d’Alt Nivell sobre Conductes Sexuals Il·lícites Rendició de Comptes i Canvi Cultural.

"Aquest és exactament el tipus d'informe que vam sol·licitar després del cas de les conductes sexuals il·lícites a Haití publicat l'any passat", ha afirmat la directora executiva d'Oxfam Internacional, Winnie Byanyima. "Vam crear la Comissió Independent perquè ens digués veritats sobre la nostra organització i ens indiqués clarament de quina forma podem millorar. Des d’aquest dia, acceptem les conclusions de l’informe i agraïm les recomanacions".

L’informe posa en evidència debilitats en els mecanismes de denúncia d’Oxfam, així com errors en els processos de protecció i carències en matèria de rendició de comptes. La Comissió Independent també ha identificat una cultura de treball que, en alguns contextos, pot ser desfavorable i fins i tot tòxica, encara que reconeix que no és quelcom generalitzat. Així mateix, la Comissió Independent ha assenyalat que la complexitat de l’organització pot estar minant la seva capacitat per abordar de forma exhaustiva els desafiaments als quals s’enfronta en matèria de protecció, salvaguarda i cultura organitzativa.

"Com a dona africana, en molts llocs on he anat he vist tant sexisme com racisme. Em dol que algunes de les meves companyes i companys també ho hagin trobat a la nostra organització. Però estem abordant amb fermesa aquest tipus de conductes tant inacceptables. Estic decidida a garantir que la cultura interna d’Oxfam reforci els valors que defensem en la nostra feina arreu del món", declara Winnie Byanyima.

Al mateix temps, la Comissió Independent ha reconegut els progressos realitzats per Oxfam per mantenir els seus sistemes i pràctiques de protecció, així com "la tremenda voluntat, l'energia i el compromís amb el canvi" de l'organització. La Comissió Independent ha destacat des de febrer de 2018 que Oxfam ha donat importants passos com, per exemple, l'adopció de polítiques de prevenció de conductes sexuals il·lícites i de protecció de menors per al conjunt de la confederació, la creació de procediments operatius estàndard per a la denúncia de conductes il·lícites i la posada en marxa d'una xarxa de protecció comú per a tot Oxfam. L’informe també destaca que Oxfam ha desenvolupat les seves primeres directrius de suport per a les persones que treballen al costat d’organitzacions socials per al desenvolupament de les seves capacitats per prevenir i fer front a conductes il·lícites. A més, Oxfam ha consolidat el seu sistema d’avaluació del personal per garantir que tots els membres del seu equip compleixin els valors, el codi de conducta i el tipus de lideratge que espera l’organització. Aquests canvis s’emmarquen en el pla d’acció de 10 mesures d'Oxfam per transformar la seva cultura de treball i mantenir els seus sistemes globals de protecció i salvaguarda.

Winnie Byanyima assenyala: "Agraeixo a la Comissió Independent que reconegui i valori els canvis importants que hem posat en marxa. No obstant, assenyala encertadament que ara hem de fer front amb valentia a les reformes addicionals. No podria estar-hi més d’acord. Vull demanar perdó humilment a totes i a tots els membres de l'equip i de les comunitats a qui Oxfam, el seu personal, els seus líders o la seva cultura hagin pogut fer mal. Estem actuant de forma diligent per canviar la nostra cultura de treball i continuarem fent-ho per implementar totes les recomanacions de la Comissió Independent ".

Oxfam ha apreciat un augment en el nombre de denúncies de casos de protecció i salvaguarda com a resultat de l'increment del coneixement i la confiança de les persones en els seus nous sistemes. L'any passat, l’organització va tancar 43 casos que van resultar en l'acomiadament de membres del personal per motius de protecció i salvaguarda. "Investigarem tots els casos que ens arriben i adoptarem mesures contra tots els abusos identificats", assegura Byanyima.

Entre les noves mesures que Oxfam està planejant posar en marxa s'inclouen:

• mobilitzar 550.000 euros addicionals per a la creació d'un "fons global d'integritat" per contribuir a enfortir la tasca de protecció i salvaguarda d'organitzacions de la societat civil locals;

• millorar la seva pròpia capacitat i recursos de protecció i salvaguarda en els contextos més fràgils i problemàtics en el que opera; i

• crear dos nous llocs directius internacionals: responsable d'Ètica i responsable de Cultura.

L'informe descriu a les i els 10.000 membres del personal d'Oxfam a tot el món com la seva "major fortalesa" i destaca que estan "desitjosos de contribuir a construir un Oxfam més segur".

"Em meravella constantment l'extraordinària entrega de les meves companyes i companys. L’incansable feina per combatre la pobresa i la desigualtat a tot el món queda reflectit en aquest informe", afirma Byanyima. "Com assenyala la Comissió Independent, el nostre equip defensa amb passió i lleialtat els valors d'Oxfam i volen veure com l'organització canvia i creix. Aquesta transformació la devem a totes elles i ells, que haurien de formar part d'aquest procés".

La Comissió Independent també ha fet referència en el seu informe a la investigació duta a terme en comunitats locals en tres països que ha visitat i on nombroses organitzacions internacionals i locals treballaven en importants respostes humanitàries. En els casos en què la Comissió Independent ha identificat una organització o persona concreta com autora d'un abús, ho ha denunciat a l'organització corresponent perquè investigui. En aquest sentit, la Comissió no ha presentat denúncies d'abusos sexuals noves o específiques contra membres de l'equip d'Oxfam.

La Comissió Independent ha conclòs que, tot i que encara queda molt per fer, Oxfam té un potencial per promoure una transformació de tot el sector ja que l’organització "reconeix i es compromet a canviar públicament; és transparent en el la seva feina a l’hora de fer front a les conductes sexuals il·lícites; inverteix en polítiques i eines comunitàries per a tots aquests problemes en tota la seva confederació; compta amb un equip dedicat que vol el canvi i que vol construir aliances duradores amb les comunitats".

Winnie Byanyima assenyala: "La Comissió Independent afirma que Oxfam ha donat un pas important comprometent-se públicament a canviar i a ser transparent en la seva feina. Que digui que tenim potencial per liderar una reforma del sector en general m’infon molt d’ànim. Però també ens ha advertit seriosament que no hem de subestimar la tasca que tenim per davant i puc assegurar que no ho fem".

 

FI

Notes per a l’edició:

El febrer de 2018, Oxfam va crear la Comissió Independent sobre Conductes Sexual Il·lícites, Rendició de Comptes i Canvi Cultural que s’encarregaria d’investigar de forma pública i independent la seva feina, així com identificar quines mesures havia d’adaptar. A la Comissió Independent s’hi van sumar eminents figures de l’àmbit dels drets humans, entre elles una exministra de Condició Femenina i Drets de les Dones a Haití i una experta mundial en violència sexual en conflictes.  

Pla d'acció de 10 mesures d'Oxfam per transformar la seva cultura de treball i millorar els seus sistemes, polítiques i pràctiques comunes de protecció i salvaguarda