info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

10/10/2017

Dos anys després que la UE fixés la seva política migratòria

Oxfam Intermón demana un canvi urgent en les devastadores polítiques migratòries de la UE

L'organització alerta sobre la convocatòria d’una cimera sobre "migració i terrorisme" per part del Govern espanyol

Oxfam denuncia que les decisions equivocades dels líders europeus per aturar la migració irregular han sacrificat la seguretat i la dignitat de les persones

Les polítiques migratòries de la Unió Europea han tingut un impacte devastador sobre les persones desplaçades, segons denuncia Oxfam (Oxfam Intermón a Espanya). L'organització subratlla a més el fracàs del mecanisme de reubicació des d'Itàlia i Grècia.

Dos anys després que la UE fixés la seva política migratòria, l'organització demana un enfocament nou que protegeixi les persones i respecti les normes internacionals en matèria de drets humans.

"Està clar que les institucions europees i els seus membres han preferit posar tots els seus esforços a frenar l'arribada de persones migrants i refugiades a Europa, encara que això impliqui deixar de banda els drets de les persones i no fomentar mecanismes per gestionar el flux migratori de manera legal i segur" , ha dit Paula San Pedro, responsable d'incidència humanitària d'Oxfam Intermón.

Oxfam denuncia que les decisions equivocades dels líders europeus per aturar la migració irregular han sacrificat la seguretat i la dignitat de les persones.

Impacte devastador


Violacions de drets humans a Grècia, Itàlia o els països balcànics, separació de famílies, augment dels riscos durant el viatge o indefensió dels sol·licitants d'asil són algunes de les conseqüències denunciades en l’informe que acaba de treure la organització: "A l'altre costat de la fortalesa Europa “

A l’informe s’analitzen les mesures adoptades per la UE o els seus membres durant aquests dos anys i es denuncia el seu caràcter a curt termini. Una d'elles és l'acord UE-Turquia que ha tingut entre altres conseqüències l'amuntegament de sol·licitants d'asil a les illes gregues, sovint acompanyat de restricció de moviments, o la violació diària dels seus drets legals i procedimentals.

A més, l'acord amb Turquia ha obert la porta a altres acords bilaterals, com el subscrit entre Itàlia i Líbia, país en el qual, segons un recent informe d'Oxfam i MEDU milers de persones migrants i refugiades han patit abusos i violacions de drets humans incloent violència sexual, segrestos i pallisses, amb un risc major per a dones, nenes i nens.

Altres mesures criticades per Oxfam són: condicionar l'ajuda a tercers països a acords de control migratori; dificultar els moviments dins d'Europa de les persones refugiades i migrants que han aconseguit entrar a la UE; o limitar les vies segures i regulars d'entrada, fet que incrementa el patiment ja que força a les persones a utilitzar rutes perilloses.

Espanya també prioritza el tancament de fronteres

Segons Oxfam, Espanya, que acaba de ser condemnada  primera vegada pel Tribunal Europeu de Drets Humans per les devolucions en calent, no ha arribat a més del 11% de la quota compromesa d'acollida de refugiats, i segueix sense modificar un sistema d'asil arcaic i inflexible. A més, està tenint un fort lideratge en el si de la UE (al costat d'Alemanya, Itàlia i França) per impulsar acords amb tercers països independentment de l'historial d'aquests països en la garantia i protecció dels drets humans. Com a part d'aquesta nova iniciativa, el Govern espanyol ha anunciat una pròxima reunió sobre terrorisme i immigració il·legal.

"Més enllà del perillós que resulta el títol de la Cimera que col·loca en un mateix binomi la migració i el terrorisme", explica San Pedro, "posa en relleu la visió reduccionista del govern sobre un fenomen (la migració) multicausal i multidimensional que requereix una anàlisi molt més ampli, i on els drets de les persones queden relegats. A més, resulta sorprenent l'opacitat de l'administració sobre aquest esdeveniment del qual encara no tenim informació quan falten poques setmanes de la seva celebració".

Set mesures


En l'àmbit de la Unió Europea, Oxfam demana l'adopció urgent d'un enfocament nou i equilibrat que protegeixi les persones i promogui els beneficis que aporta la migració, tant per a Europa com per als països d'origen i per a les persones desplaçades. Per això, l'organització proposa set mesures. La primera, garantir que qualsevol política migratòria respecti, com a mínim, les normes internacionals i europees en matèria de drets humans. A més, entre d'altres, es demana l'aplicació de procediments d'asil justos i eficaços, o garantir que els acords amb tercers països no redueixin la responsabilitat de la UE o els Estats membres a l'hora d'acollir i protegir persones refugiades i sol·licitants d'asil. Ampliar les vies d'entrada segures i regulars o facilitar la reunificació familiar són altres de les mesures proposades.

"Els governs europeus han de canviar immediatament el seu enfocament per respectar els drets humans bàsics", conclou San Pedro. 

Notes a editors:

Tenim portaveus disponibles

Informe A l'altre costat de la fortalesa Europa íntegre en anglès: https://www.oxfam.org/en/research/beyond-fortress-europe-principles-huma...

Sumari en espanyol: https://www.oxfam.org/es/informes/al-otro-lado-de-la-fortaleza-europa

Informe complet sobre migrants a Líbia: https://www.oxfamintermon.org/es/sala-de-prensa/nota-de-prensa/tortura-v...