info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

Igualtat de gènere

A Oxfam Intermón defensem que tant dones com homes enriqueixen l'equip humà de la nostra organització. Creiem que l'aportació a un lloc de treball no depèn del fet de ser home o dona sinó de cada persona i del seu perfil.

(c) Pablo Tosco

Considerem que l'equitat de gènere és un tema fonamental, treballem per aconseguir aquest objectiu en la nostra manera d'actuar, treballar i en la nostra forma de ser com a ONG:

  • Promovem i facilitem un canvi de mentalitat i actituds.
  • Integrem i apliquem un enfocament de gènere en totes les activitats de l'organització
  • Fomentem i potenciem una participació d'homes i dones per igual en tots els llocs de treball i en els diferents nivells de decisió.
  • Facilitem els mitjans per a la igualtat mitjançant l'aplicació i desenvolupament de mesures que permetin una major flexibilitat en les condicions laborals.
  • Potenciem l'ús d'un llenguatge no sexista.