info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

Els comptes clars

COM ES REPARTEIX EL TEU DONATIU?

T'ho expliquem gràficament amb l'exemple d'un donatiu de 10€.

FINANCES 16/17

En aquest últim exercici comptable hem tancat amb un resultat positiu de més de 1,5 milions d'euros que destinarem al programa de refugiats a Europa (200.000 €) i a enfortir les reserves de la institució.

GASTOS

100.373.288 €

85% programes d'actuació

15% administració i captació de fons

Hem destinat uns 10 milions d'euros més que en l'exercici anterior a les nostres activitats missionals. Seguim reduint les nostres despeses en administració i captació de fons, igual que els anys anteriors.

INGRESSOS

102.105.434 €

63% fons privats

37% fons públics

Les donacions privades, gràcies a la nostra sòlida base social, representen el 63% dels nostres ingressos. Les dades reflecteixen l'increment de persones que s'han fet sòcies i els donatius d'organitzacions privades i grans donants. Quant als ingressos públics, destaca el finançament de la Unió Europea i de l'Agència de Cooperació Danesa.

VISITAR ELS NOSTRES PROJECTES EN TERRENY

Cada any oferim a la nostra base social (persones que són sòcies o donants) la possibilitat de viatjar a un dels països on treballem i conèixer els nostres projectes de primera mà. Durant dos anys també vam oferir aquests viatges al personal voluntari, un col·lectiu fonamental per la nostra organització.

"Si alguna vegada dubto del futur d'aquest planeta, em bastarà amb recordar aquesta experiència per omplir-me d'energia i positivisme."

Pilar Cisneros

Viatge a Bolívia 2017

AUDITORIES

Com a garantia de transparència i bones pràctiques, anualment ens sotmetem a una auditoria externa que analitza els nostres comptes. Alkain i Riba és l'empresa que s'ocupa de dur a terme aquesta auditoria i realitzar l'informe sobre la nostra situació comptable.