info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

Els comptes clars

COM ES REPARTEIX EL TEU DONATIU?

T'ho expliquem gràficament amb l'exemple d'un donatiu de 10€.

FINANCES 17/18

En l'exercici 2017-18 hem gestionat més de 110 milions d'euros i es tanca amb un resultat comptable positiu de 2.050.098 euros, fruit d'una combinació de contenció de despeses i de millors ingressos en algunes partides que serà destinat a enfortir les reserves de la fundació.

GASTOS

108.247.068 €

87% programes d'actuació

13% administració i captació de fons

Hem destinat prop de 9 milions d'euros més a les nostres activitats missionals que a l'exercici anterior, dirigits majoritàriament a programes de desenvolupament. Les nostres despeses d'administració i captació de fons s'han reduït en 2 punts percentuals, a causa del major volum de programes administrat de manera eficient amb la mateixa estructura.

INGRESSOS

110.297.166 €

69% fons privats

31% fons públics

Els recursos privats han significat el 69% del total de l'execució d'ingressos durant l'exercici. Per la seva part en ingressos públics cal esmentar el finançament de la Unió Europa, d'organismes multilaterals, seguides de la del Govern espanyol, de grans programes de desenvolupament i emergències a Burkina Faso, el Txad, la República Centreafricana i Haití.

VISITAR ELS NOSTRES PROJECTES EN TERRENY

Cada any oferim a la nostra base social (persones que són sòcies o donants) la possibilitat de viatjar a un dels països on treballem i conèixer els nostres projectes de primera mà. Durant dos anys també vam oferir aquests viatges al personal voluntari, un col·lectiu fonamental per la nostra organització.

"Si alguna vegada dubto del futur d'aquest planeta, em bastarà amb recordar aquesta experiència per omplir-me d'energia i positivisme."

Pilar Cisneros

Viatge a Bolívia 2017

AUDITORIES

Com a garantia de transparència i bones pràctiques, anualment ens sotmetem a una auditoria externa que analitza els nostres comptes. Alkain i Riba és l'empresa que s'ocupa de dur a terme aquesta auditoria i realitzar l'informe sobre la nostra situació comptable.