EMERGÈNCIA A L'ÍNDIA. DONA ARA

PLA D'IGUALTAT

COMPROMÍS

El Pla d'Igualtat d'Oxfam Intermón s'emmarca dins de la voluntat expressa de posar el focus en la igualtat de gènere com a prioritat en el nostre treball de gestió de la diversitat. Demostra el nostre compromís per avançar en la nostra aposta institucional per la justícia de gènere i els drets de les dones a través de la feina que desenvolupem en programes i campanyes, així com en generar un canvi organitzacional enfocat a eliminar les desigualtats de gènere dins de l'organització.

*Aquest Pla d'Igualtat (2019-2022) és d'aplicació per a totes les persones empleades que treballen en Oxfam Intermón i estiguin ubicades a Espanya.

PRINCIPIS RECTORS

El nostre Pla d'Igualtat s'assenta seus pilars en aquests 6 principis rectors:

IGUALTAT

De tracte i oportunitats entre dones, homes i totes les identitats de gènere, independentment de la seva raça, edat, ètnia, religió, orientació sexual, discapacitat i nacionalitat.

DIVERSITAT

Prestant atenció a l'hora de dissenyar i implementar les accions que garanteixin la inclusió de dones, homes i totes les identitats de gènere, en tota la seva heterogeneïtat.

PARTICIPACIÓ

Implicant a diferents persones de l'organització, en diferents nivells de responsabilitat, en tots els àmbits i al llarg del procés que comporta el Pla, aportant coneixements, experiències i valor.

TRANSVERSALITZACIÓ

De gènere, permetent que el principi d'igualtat impregni i s'apliqui de forma activa en els diferents nivells d'actuació de l'organització.

CORESPONSABILITAT

De l'organització amb les dones, els homes i totes les identitats de gènere que la conformen, perquè puguin gestionar les responsabilitats de la vida laboral i personal per tal de garantir que l'organització sigui un espai segur i saludable.

SEGUIMENT

Avaluació i rendició de comptes de la implementació d'aquest pla, buscant mitjans i posant mecanismes per fer-ho, en coherència amb el valor de transparència d'Oxfam.

EIXOS D'ACTUACIÓ

Accions i mesures per avançar cap a la igualtat d'oportunitats entre dones, homes i totes les identitats de gènere a Oxfam Intermón.

Coresponsabilitat de les cures i equilibri entre vida personal i professional

Igualtat d'oportunitats en la trajectòria de les persones en l'organització

Entorn de treball segur i benestar de les persones