DEMANA AL GOVERN QUE INCREMENTI ELS FONS DESTINATS A L'AJUDA HUMANITÀRIA

PLA D'IGUALTAT

COMPROMÍS

Amb aquest quart Pla d'Igualtat, busquem un canvi transformador que faci front de manera valenta els aspectes que volem millorar com a organització. Volem avançar cap a una organització més diversa, inclusiva i transparent que estigui lliure de qualsevol tipus de violència i sigui habitable per a totes les persones de l'equip.

OBJECTIUS

PERSPECTIVA DE GÈNERE I ENFOCAMENT INTERSECCIONAL

Treballem perquè totes les persones de l'organització, i especialment aquelles que la dirigeixen, gestionen els equips i el talent, o els que defensen els seus drets, tinguin en compte la manera en què el gènere i altres factors socials com la raça, la cultura o l'edat condicionen la vida de les persones i les seves relacions.

 

POLÍTIQUES I PRÀCTIQUES

Desenvolupem normatives de selecció, desenvolupament, promoció i retribució més transparents i amb un enfocament interseccional que ens portin a ser una organització més diversa i inclusiva. Són polítiques i pràctiques que han d'assegurar més oportunitats a persones de col·lectius infrarepresentats perquè puguin unir-se al nostre equip i desenvolupar-se professionalment dins l'organització.

 

TRANSPARÈNCIA I RENDICIÓ DE COMPTES

Volem tenir dades sòlides, millorar l'anàlisi i ser més transparent sobre les oportunitats que oferim no només a homes i dones sinó a qualsevol persona del nostre equip que pertanyi a un col·lectiu marginat o desfavorit. I volem també tenir en compte els múltiples factors (interseccionalitat) que poden ser causa de discriminació per a evitar-los.

 

COMPROMÍS AMB LES CURES

Promovem una cultura de la cura que va més enllà de la concepció tradicional de família.

 

MASCULINITATS ALTERNATIVES

Fem propostes que interpel·len als homes de l'organització i els convidem a revisar els seus valors i explorar altres maneres d'entendre la masculinitat.

 

SALUT LABORAL

La nostra política de salut laboral té en compte les necessitats específiques de salut de les dones. Però, a més a més, avaluem els riscos psicosocials de tot equip i posem en marxa accions que ens ajuden a treballar per a ser una organització més saludable.

 

ENTORNS LLIURES D'ASSETJAMENT

Disposem de mecanismes que permeten evitar situacions d'aquesta naturalesa i, si aquestes es produïssin, garantir que es disposa dels procediments adequats per tractar el problema i corregir-lo.

CONEIX EL NOSTRE PLA D'IGUALTAT

Amb aquest quart Pla d'Igualtat reconeixem el rol fonamental de les dones i del feminisme en l'avanç cap a una societat més diversa, equitativa i inclusiva.