info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

El nostre objectiu

La pobresa és inacceptable. I evitable. En els últims 15 anys s'ha aconseguit reduir la pobresa extrema a la meitat. És una bona notícia però no és suficient. Per això, el nostre treball està orientat a acabar amb les desigualtats socials i econòmiques, que són l'origen del problema. Volem un futur sense pobresa i hi caminem decididament.

MISSIÓ

Som persones que lluitem, com a part d'un moviment global, al costat de les poblacions desfavorides per eradicar la injustícia i la pobresa, i per aconseguir que tots els éssers humans puguin exercir plenament els seus drets i gaudir d'una vida digna.

VALORS

La integritat és al cor de la nostra feina i és part de la nostra cultura com a organització. Integritat significa que les nostres conductes i comportaments posen els valors al centre, seguint els procediments establerts i creant entorns de treball segurs:

EMPODERAMENT

Totes les persones han de sentir que poden aconseguir canvis, tant el nostre personal i les persones que ens donen suport, com les persones que viuen en la pobresa.

TRANSPARÈNCIA

Assumim la responsabilitat dels nostres actes i ens comprometem a rendir comptes. També treballem perquè altres institucions, persones i organitzacions actuïn de manera transparent.

INCLUSIÓ

Reconeixem la diversitat i treballem per la igualtat d'oportunitats. Creiem que totes les persones tenen alguna cosa a aportar, independentment de les diferències.

VISIÓ

Volem un món sense pobresa, en què les persones puguin influir en les decisions que afecten les seves vides, gaudir dels seus drets i assumir les seves responsabilitats, en el qual tots els éssers humans siguin valorats i tractats amb equitat.

Com podem contribuir a un futur sense pobresa? Segons el nostre pla estratègic 2013-2019, treballant en aquests objectius:

  • El dret de les persones a ser escoltades: reivindicar el dret a una vida digna
  • Promoure la justícia de gènere
  • Salvar vides, ara i en el futur
  • Sistemes alimentaris sostenibles
  • Un repartiment just dels recursos naturals
  • Finançament del desenvolupament i serveis socials bàsics i universals

LA NOSTRA HISTÒRIA

En 2016 complim 60 anys. Hem canviat. Però el nostre objectiu segueix sent el mateix: un món sense pobresa. Actualment som una organització referent en l'anàlisi i denúncia de les desigualtats, i en l'àmbit de les emergències humanitàries aportem la nostra especialitat en la distribució d'aigua potable. Des 2015 també donem suport a entitats que treballen amb dones i migrants a Espanya.