info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

Publicacions

A Oxfam Intermón publiquem llibres, estudis i informes, la revista quadrimestral i la memòria anual. Coneix-nos a través de les seves pàgines!

Estudis

Els nostres estudis i informes avalen les nostres reivindicacions en campanyes d'incidència política.

Memòria anual

Rendim comptes i us mostrem la feina que hem estat realizant durant l'exercici.

Revista Oxfam Intermón

Què fem, perquè ho fem i amb qui. Un Oxfam Intermón cada dia més transparent.