info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

Empreses

Per Oxfam Intermón les empreses són importants motors de canvi social que poden generar canvis reals en la vida de les persones. Junts podem aconseguir grans fites en la lluita contra la pobresa.

Establir aliances amb empreses que comparteixen la seva estratègia de Responsabilitat Social Corporativa amb la d'Oxfam Intermón ens permet recolzar a les persones més desfavorides, donant-los les eines necessàries perquè siguin elles mateixes les generadores de canvis, a nivell individual i en tot el seu entorn.

Animem a tots els treballadors, proveïdors, accionistes i clients de les empreses a col·laborar amb Oxfam Intermón ja que junts podem canviar la vida de milers de persones.

Com pots col·laborar amb Oxfam Intermón?

Existeixen diferents formes de col·laboració entre les empreses i Oxfam Intermón. Sempre, en totes elles, busquem que les relacions siguin beneficioses per a ambdues parts:

Els fons arriben a la seva destinació

Victoria Romero vive en la comunidad de Tapecaaguy, cerca de la ciudad de San Pedro. Tiene dos hijos. Es secretaria de la AAO (Asociación de Agricultores Oñondivepá) y presidenta del comité de mujeres. (c) Pablo Tosco / Oxfam IntermónLa transparència i la gestió responsable de les donacions de les empreses que col·laboren amb nosaltres és fonamental. Per això, ens sotmetem a diferents instruments de control que ens obliguen a treballar amb eficàcia i eficiència per aconseguir la nostra missió, a oferir comptes clars i a aconseguir el màxim impacte perquè totes les persones puguin exercir els seus drets i gaudir d'una vida digna.

Què ofereix Oxfam Intermón?

  • Visibilitat de les empreses en els nostres materials de comunicació i xarxes socials.          
  • Presència en la Memòria anual que Oxfam Intermón dirigeix als seus socis i col·laboradors.
  • Presència en la revista quadrimestral que Oxfam Intermón envia regularment als seus socis, amb una difusió de 190.000 exemplars.
  • Esment en les diferents Notes de Premsa.
  • Materials de comunicació: diplomes, adhesius...
  • Col·laboracions a mida.

 

Desgravacions fiscals:

Cada any, abans del període de presentació del IRPP, totes les empreses col·laboradores reben el Certificat Fiscal amb les aportacions realitzades a Oxfam Intermón durant l'any. Per als donatius i quotes econòmiques o els donatius en espècie (quantificats en el seu valor comptable), les empreses poden deduir-se fins al 35% en la quota íntegra de l'Impost de Societats, amb un límit del 10% de la base imposable.

En el cas d'autònoms, el percentatge de deducció fiscal és de fins al 25% de l'IRPF de les aportacions realitzades.

 

Consulta el nostre Codi Ètic:

Les relacions de la nostra organització amb empreses i organitzacions es regeixen per una sèrie de criteris recollits en el Codi ètic d'Oxfam Intermón.