info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

Accés a l'aigua potable a Etiòpia

Quan es discorre per les terres altes de la comarca etíop de Samre, entre muntanyes i pedregals, no hi ha ni una mica de bosc o rierols durant hores. El 70% dels seus veïns no té accés a aigua potable, és a dir, beu i es renta amb una aigua marró que provoca malalties.

(c) Tomás Abella / Oxfam Intermón

Les dones i nenes empleen fins a 6 hores per anar a buscar aigua a manantials i rius.

(c) Tomás Abella / Oxfam Intermón
Etiòpia

Un s'acaba preguntant on és aquest 85% del cabal del Nil -el riu més llarg de tot el planeta-, que segons els hidròlegs prové d'Etiòpia. Tal i com confirma l'oficial de programa del Banc d'Aigua d'Oxfam Intermón, Kaleab Getaneh, "la quantitat d'aigua subterrània i en superfície existent al país és suficient per subministrar aigua potable a tota la població, és a dir, uns 70 milions de persones".

Per la seva orografia, Etiòpia "podria exportar a altres països del nord-est d'Àfrica". El problema no és que no hagi aigua a Etiòpia, ni les sequeres recurrents. És la falta de recursos materials i humans adequats per a construir infraestructures que facin arribar aigua potable a tots els etíops i la falta de diners per a finançar aquests projectes. Es tracta, en realitat, d'un cercle viciós. La pobresa econòmica del país demora l'accés a l'aigua potable el que, al seu torn, retarda el desenvolupament econòmic.

El Banc d'Aigua, garantia d'accés a l'aigua potable

El Banc d'Aigua va començar a funcionar el març de 2004 a quatre dels districtes etíops més afectats per la falta d'accés a aigua potable. A més de subministrar aigua a les poblacions d'aquestes zones, es vol desenvolupar una cultura a nivell nacional que garanteixi l'aigua potable a tot el país. Són més de 15 projectes que duem a terme juntament amb 10 organitzacions locals.

Objectius de la nostra actuació

1. Facilitar un major accés a l'aigua (en termes de qualitat i quantitat) per a 5.000 persones i 8.000 caps de bestiar, així com un ús apropiat de l'aigua disponible. Contribuir a la millora de les comunitats, organitzacions locals associades i altres agents rellevants del sector.

2. Millorar la capacitat de gestionar els recursos hidrològics establint les bases d'una possible estratègia de defensa i impuls de polítiques i pràctiques relatives a l'aigua en les àrees rurals sense pastoreig. Per això, es realitzen tasques de formació a personal local en qüestions d'higiene, gestió d'aigües, funcionament i manteniment de bombes.

3. Millorar les condicions de salubritat construint latrines i impartint tallers d'educació higiènica a 5.000 persones.

Què s'espera del Banc d'Aigua?
Tal i com va dir una camperola de Samre, una "nova era" pel seu poblet sense l'alt índex de malalties gastrointestinals i de pell degudes a la brutícia de l'aigua, on les nenes van a l'escola perquè no han de caminar fins a sis hores per anar a buscar aigua i on les dones fan servir més temps en activitats productives complementàries donant suport als homes en les tasques agrícoles. Així, la productivitat augmenta i s'assegura l'alimentació de la família en anys de sequera, es pot assistir a cursos d'higiene i planificació familiar i, per tant, augmentar el benestar general. El camí és encara llarg però "volem assollir l'objectiu del mil·leni".

O sigui,  pel 2015, un 63% de la població etíop ha de tenir accés a aigua potable. Potser llavors, Etiòpia pugui construir infraestructures de més envergadura al Nil i pactar en igualtat de condicions amb Egipte i el Sudan els bilions de metres cúbics que li corresponen.