CONOCER MÁS

EMPRESES PER UN FUTUR SENSE POBRESA

Les empresespoden generar canvis reals en la vida deles persones. Establir aliances amb empresesque comparteixen la seva estratègia de responsabilitat social corporativa amb la de la nostra organització ens permet donar suport a les persones més desafavorides.

 

Per a OxfamIntermón les empreses són importants motors de canvi social que poden generar canvis reals en la vida de les persones. Aliant-nospodem construir un futur sense pobresa.

 

Establir aliances amb empreses que comparteixen la seva estratègia de responsabilitatsocial corporativa amb la dOxfam Intermón ens permet donar suport a les persones més vulnerables, aportant-los les eines necessàries perquè siguin elles mateixes les generadores de canvis, individualmenti en tot el seu entorn.

 

Animemtotes les persones treballadores, accionistes, clients i proveïdores de les empreses a construir amb nosaltres un futur sense pobresa.

FES UNA DONACIÓ CORPORATIVA

TRIA COM COL·LABORAR

ELS FONS ARRIBEN A LES PERSONES

La transparència i la gestió responsable de les donacions de les empreses que col·laboren amb nosaltres és fonamental. Per això, ens sotmetem a diferents instruments de control que ens obliguen a treballar amb eficàcia i eficiència per assolir la nostra missió, a oferir comptes clars i a aconseguir el màxim impacte perquè totes les persones puguin gaudir duna vida digna.

 

Així és com distribuïm els nostres fons:

DIFONEMLAVOSTRA COL·LABORACIÓ

Comuniquem les aliances. La presència depèn del nivell de cada col·laboració. Alguns exemples:

Reportatge a la nostra revista

Visibilitat a les nostres xarxes socials

Logotip ala nostra memòria

Presència al nostreweb

Menció en notes de premsa

Materials específics: diplomes, distintius, etc.

DESGRAVACIONS FISCALS

casos d'èxit

Consulta el nostre codi ètic

Oxfam Intermón ha establert uns criteris generals que orienten la relació amb el sector empresarial. Amb les empreses que tenen una conducta socialment acceptable i responsable, Oxfam Intermón afavoreix la col·laboració a mig i llarg termini, respectant els valors d'independència, transparència i eficàcia, entre d'altres.

Principis que Oxfam Intermón exigeix:

1. Respectar els drets humans protegits pel dret nacional i l'internacional. Entre els instruments internacionals pertinents estan la Declaració Universal de Drets Humans, els tractats i convencions internacionals sobre treballadors emigrants i les seves famílies i els relatius a la lluita contra el racisme i la xenofòbia.

 

2. Complir amb la legislació vigent en matèria laboral, de seguretat social i fiscal, així com en matèria de prevenció de riscos laborals, tant a Espanya com en altres països on actua. No fa pràctiques contràries als drets protegits pels 8 convenis de l'OIT referits a treball forçós, treball infantil i al dret de sindicació.


3. Respectar el medi ambient complint amb la legislació vigent al seu país d'origen i mantenint els mateixos estàndards en qualsevol lloc que actuïn.


4. Dur a terme una activitat i / o estar constituïda per un capital que no està, directament o indirectament relacionat amb la fabricació o el comerç d'armes o de qualsevol altre producte pensat per a actes violents o d'ús militar.


5. Respectar la salut pública tant en els seus productes com en els seus processos de producció, complint la legislació vigent al país d'origen. No produir ni comercialitzar productes el consum dels quals perjudiqui la salut com tabac, etc.


6. No produeix i / o comercialitza productes o serveis ni porta a terme campanyes, l'apreciació pública i valor social de les quals no encaixin amb la imatge i els valors d'Oxfam Intermón, tenint un comportament compatible amb un consum social i ecològicament responsable i una actuació fiscalment honesta.

CONTACTA AMB NOSALTRES

MARIONA GONZÁLEZ