DEMANA AL GOVERN QUE INCREMENTI ELS FONS DESTINATS A L'AJUDA HUMANITÀRIA

UNA ORGANITZACIÓ ÍNTEGRA
EN LA QUAL CONFIAR

COMPORTAMENT ÈTIC

Som una organització íntegra, fidel a la missió d'aconseguir un món sense pobresa, als seus objectius i els seus valors. I exigim a les persones que treballen i col·laboren en Oxfam Intermón aquesta mateixa integritat i compromís per fer realitat un canvi que ofereixi oportunitats i drets a tothom.

 

Volem garantir espai segurs, lliures de violències i de qualsevol ús inadequat de el poder i conflicte d'interès. Tenim tolerància zero amb el frau, la corrupció i les violències sexuals. Prevenim i intervenim amb contundència quan es produeix un cas. Cada any vam publicar un informe sobre els avenços realitzats i reportem les conductes il·lícites seguint el nostre compromís amb la transparència. Només donant visibilitat a la realitat serà possible el canvi.

 

 

T'ESCOLTEM

Si saps, coneixes o sospites d'alguna situació inadequada o conducta il·lícita,
accedeix al formulari de denúncia.

 

 

Per aconseguir aquests principis ens basem en:

CANVI CULTURAL

Treballem per assegurar que es produeix el canvi cultural necessari en el si de l'organització perquè aquestes conductes no es produeixin.

Aquí podeu trobar la feina que realitzem en aquests dos àmbits:

CORRUPCIÓ

Abordem i investiguem qualsevol indici de corrupció, frau o conflicte d'interessos.

GOVERN RESPONSABLE

Apliquem criteris de transparència i bon govern i actuem de manera honesta i íntegra. Per nosaltres és imprescindible la prevenció, detecció, investigació i resposta de qualsevol tipologia de frau i corrupció, tant si s'origina dins com fora de l'organització.

 

sello-transparencia-ongs

 

Comptem amb una Política de Transparència i Rendició de comptes que ens obliga a oferir informació rellevant, coherent i consistent respecte a la nostra gestió, decisions, actuacions, resultats i impactes obtinguts.

També tenim normes que condicionen les relacions amb alguns dels nostres col·laboradors. En el cas de les empreses, per acceptar la seva col·laboració, prèviament analitzem la seva informació pública per valorar l'impacte  de les seves pràctiques empresarials a la vida de les persones.

COMPROMIS SOCIAL

Complim amb la legalitat en tot allò que afecta la nostra tasca, i a més ens sotmetem a codis i estàndars que marquen la gestió de les ONG i la seva manera de captar fons, la seva actuació en situacions d'emergència o en el desenvolupament del comerç just. Cadascuna de les nostres polítiques, procediments, codis, protocols i formes d'actuació incorpora criteris socialment responsables.

La nostra Política de Responsabilitat Social ens obliga a:

UN ENTORN LLIURE DE CONDUCTES INADECUADES

A Oxfam Intermón promovem un entorn de feina i col·laboració segeur per totes les persones que formen part de l'equip. El nostre compromís contra les conductes inadecuades és ferma i volem assegurar que l'equip, el voluntariat o les persones amb les que treballem als països, puguin denunciar qualsevol tipus d'abús de forma ràpida, segura i eficaç. Per això, establim mecanismes i procediments que permetin gestionar les males conductes quan sorgeixen. 

La integritat està al centre de la nostra feina i és part de la nostra cultura com a organització. Totes les persones que formem Oxfam Intermón coneixem i acceptem el codi de conducta que ens compromet a actuar de forma coherent amb els valors de l'organització, seguint els procediments establers i creant entorns de treball i col·laboració segurs. 

 

El nostre codi de conducta, així com el nostre model de lideratge, el marc ètic sota el qual ens emparem, els nostres valors, la nostra missió i les polítiques i procediments que ens donen suport, contribueixen a prevenir les conductes inadecuades, afavoreixen la dissuassió i apel·len a la corresponsabilitat quan es detecta algun possible cas. A més a més, treballem en la prevenció des del moment de la selecció de l'equip, buscant la consistència en aquesta marc i a través de sessions formatives, fent accions de sensibilització i presa de consciència. 

 

 

DETECTEM ELS CASOS I ACTUEM AMB CONTUNDÈNCIA

Tractem les denúncies d'assetjament, abús i explotació sexual molt seriorsament i de manera confidencial, igual que qualsevol altra infracció del codi de conducta (frau, corrupció, conflicte d'interès, abús de poder). En funció de la naturalesa del cas, es designa una persona amb les habilitats necessàries per investigar-ho. Quan existeix una víctima identificada, assegurar la seva integritat física i emocional és sempre el primer pas.Quan acaba la investigació, es valoren les mesures disciplinàries que es van a prendre depenent del tipus de vulneració del reglament o de la llei i quines actuacions són necessàries (amonestació, acomiadament, denúncia a les autoritats, etc.). En cas que es prenguin mesures, aquestes queden registrades en l'expedient de la persona.10 MESURES CONTRA L'ABÚS, L'ASSETJAMENT I L'EXPLOTACIÓ SEXUAL

Volem millorar, i ho fem reforçant els nostres sistemes de prevenció, denúncia i investigació, treballant amb altres ONG, administracions i donants i col·laborant amb organitzacions feministes per aprendre d'elles, reforçant els nostres programes de justícia de gènere i escoltant a les persones que són sòcies. 

 

CONSULTA EL NOSTRE PLA D'ACCIÓ