DEMANA AL GOVERN QUE INCREMENTI ELS FONS DESTINATS A L'AJUDA HUMANITÀRIA
06/07/2023

Els beneficis extraordinaris de les grans empreses s'incrementen fins a 1 bilió de dòlars anuals en plena crisi pel cost de vida

•    Oxfam Intermón i ActionAid insisteixen en posar en marxa un impost permanent sobre els beneficis extraordinaris.


•    Un impost del 90% aplicable a aquests beneficis caiguts del cel durant l'últim any podria haver generat 941.000 milions de dòlars per fer front a la pobresa i al canvi climàtic.


•    A Espanya, 28 de les principals grans empreses van obtenir de manera conjunta més de 18.000 milions d'euros en beneficis extraordinaris el 2022. Al mateix temps, els salaris reals van retrocedir en més d'un 5%, una de les caigudes més importants entre els països de l'OCDE.

RS113529_116659_e0f07d91a429b50 (1)

En l'àmbit global, un impost del 90% aplicable a aquests beneficis caiguts del cel durant l'últim any podria haver generat 941.000 milions de dòlars per fer front a la pobresa i al canvi climàtic.

Durant els dos últims anys, en plena escalada dels preus i dels tipus d'interès al món i mentre milers de milions de persones es veien obligades a retallar les seves despeses o passar fam, 722 de les grans empreses del món van obtenir conjuntament més d'1 bilió de dòlars anuals en beneficis extraordinaris.

 

Un anàlisi elaborat per Oxfam Intermón i ActionAid a partir de la llista "Global 2000" de Forbes mostra que, el 2021 i el 2022, aquestes empreses van veure augmentar els seus beneficis un 89% respecte al període pre-pandèmia, comprès entre el 2017 i el 2020. Els beneficis caiguts del cel, aquells que van superar el 10% dels beneficis mitjans obtinguts durant el quadrienni anterior, van arribar als 1,09 bilions de dòlars el 2021 i als 1,1 bilions el 2022.

 

El 2021 i el 2022, 45 empreses energètiques de tot el món van obtenir uns beneficis extraordinaris mitjans anuals de 237.000 milions de dòlars. Els governs haurien pogut incrementar les inversions mundials en energies renovables en un 31% si haguessin aplicat un impost del 90% sobre els enormes beneficis caiguts del cel que els productors de petroli i gas van repartir entre els seus accionistes l'any passat. Actualment, hi ha 96 persones mil milionàries vinculades a l'energia, amb una fortuna conjunta de gairebé 432.000 milions de dòlars (50.000 milions més que l'abril de l'any passat).

 

A nivell global, les empreses d'alimentació i begudes, els bancs, les grans farmacèutiques i les principals cadenes de venda també van obtenir benefici econòmic de la crisi de preus que generà que més de 258 milions de persones de 58 països estiguessin en una situació d'inseguretat alimentària aguda el 2022.

 

En 2021 i 2022, 18 empreses del sector de l'alimentació i les begudes van obtenir una mitjana d'aproximadament 14.000 milions de dòlars anuals en beneficis caiguts del cel, suficients per cobrir més del doble del dèficit de finançament de 5.000 milions de dòlars necessaris per prestar assistència alimentària vital a l'Àfrica Oriental. Oxfam Intermón estima que la fam podria estar cobrant-se una vida cada 28 segons a Etiòpia, el Kènia, Somàlia i el Sudan del Sud. Els preus dels aliments van augmentar més del 14% a escala mundial el 2022.

 

28 empreses farmacèutiques van obtenir una mitjana de 47.000 milions de dòlars anuals en beneficis caiguts del cel, i 42 grans cadenes minoristes i de supermercats van obtenir una mitjana de 28.000 milions de dòlars anuals en beneficis extraordinaris.

 

Nou empreses del sector aeroespacial i de la defensa van obtenir una mitjana de 8.000 milions de dòlars anuals en beneficis extraordinaris. Cada dia moren de fam 9.000 persones, moltes d'elles com a conseqüència de situacions de guerra i conflicte.

 

A Espanya, en el mateix període, 28 de les principals empreses de l'IBEX van veure com els seus beneficis augmentaven de manera espectacular respecte al període pre-pandèmia. En relació a la mitjana dels quatre anys entre 2016 i 2019, aquests van ser un 39% i un 43% superiors, respectivament. Els beneficis caiguts del cel van arribar als 15.800 milions d'euros el 2021 i als 18.400 milions el 2022.

 

Només el 2022, les cinc principals empreses energètiques espanyoles van veure com els seus beneficis augmentaven un 165% respecte a la mitjana observada entre 2016 i 2019. Els beneficis caiguts del cel van superar els 11.700 milions d'euros. Aquesta realitat contrasta amb l'augment pronunciat dels llars que durant aquest mateix any no van poder mantenir el seu habitatge a una temperatura adequada: el 17,1% de la població enfront del 14,3% el 2021.

 

D'altra banda, les cinc principals entitats bancàries van obtenir uns beneficis el 2022 propers als 32.000 milions d'euros, un 38% superior a la mitjana observada durant els anys previs a la pandèmia. D'aquests, fins a 6.400 milions serien beneficis caiguts del cel. Mentrestant, l'augment en els tipus d'interès agreuja la vulnerabilitat de més de 600.000 famílies amb rendes baixes endeutades que han de destinar més de 4 de cada 10 euros dels seus ingressos a la devolució de crèdits.

 

"Cal frenar l'avarícia de les grans empreses. Resulta obscè que hagin obtingut milers de milions de dòlars en beneficis caiguts del cel mentre, a escala mundial, milers de milions de persones, també a Espanya, tenen dificultats per fer front als preus dels aliments o de productes bàsics com medicaments o calefacció", assegura Iñigo Macías, responsable d'investigacions d'Oxfam Intermón.

 

"Les grans empreses estan aprofitant per pujar preus i obtenir beneficis desmesurats, saquejant les persones sota el pretext d'una policrisi. Les grans farmacèutiques, els gegants energètics i les grans cadenes de supermercats van engrossir descaradament els seus marges de beneficis tant durant la pandèmia com durant la crisi del cost de la vida. El més preocupant és que els governs ho han propiciat amb la falta de regulació i d'una imposició progressiva", afegeix Macías.

 

La degradació dels salaris

Els enormes beneficis empresarials han coincidit amb la degradació dels salaris i les condicions de treballadores i treballadors.

 

Oxfam Intermón i ActionAid demanen als governs que retinguin els ingressos derivats de l'especulació. Un impost entre el 50% i el 90% sobre els beneficis extraordinaris d'aquestes 722 megaempreses podria generar entre 523.000 milions i 941.000 milions de dòlars tant el 2021 com el 2022. Aquests diners podrien destinar-se a ajudar persones amb dificultats per fer front a la fam, l'augment de les factures de l'energia i la pobresa als països rics, i a proporcionar centenars de milers de milions de dòlars per ajudar els països del Sud global. Per exemple:

 

  • Una injecció de 400.000 milions de dòlars al fons per a pèrdues i danys acordat en la COP27 l'any passat. Les necessitats de finançament de les pèrdues i els danys són urgents, i les estimacions indiquen que els països de renda baixa i mitjana podrien haver d'assumir uns costos de fins a 580.000 milions de dòlars a l'any d'aquí al 2030. El secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, ha fet una crida als països rics perquè gravin els beneficis extraordinaris de les empreses del sector dels combustibles fòssils i redirigeixin els diners cap als països vulnerables que pateixen un agreujament de les pèrdues provocades per la crisi climàtica.

  • Salvar el dèficit de finançament (440.000 milions de dòlars) per aconseguir una cobertura universal de la protecció social i l'assistència sanitària per a més de 3.500 milions de persones que viuen en països de renda baixa i mitjana-baixa, així com el dèficit de finançament (148.000 milions de dòlars) per proporcionar un accés universal a l'educació preescolar, primària i secundària en aquests mateixos països. Amb això es recolzaria la contractació de milions de persones noves en els sectors de l'ensenyament, la infermeria i l'assistència sanitària al Sud global.

El desembre del 2022, seguint les recomanacions de la Comissió Europea i com han fet altres països europeus, el govern espanyol va aprovar un gravamen temporal sobre les empreses energètiques i addicionalment sobre les entitats de crèdit. Amb aquests nous impostos s'espera recaptar fins a 7.000 milions d'euros en dos anys. Aquests recursos addicionals seran destinats a finançar les mesures posades en marxa per recolzar les llars més vulnerables davant de l'augment de preus i del cost de la vida. "Donat l'ineficient disseny de l'actual model d'impost sobre societats, ple d'agulles, aquest tipus de gravàmens haurien d'aplicar-se més enllà d'aquests dos sectors d'activitat. S'haurien de considerar tots els sectors d'activitat, ja que només s'aplicarien sobre els beneficis inesperats com a resultat de circumstàncies alienes, i considerar la introducció d'aquest tipus d'impostos de forma permanent, perquè actuï com a amortidor automàtic que s'activaria en crisis futures o situacions inesperades, amb un fort impacte distributiu en la societat", sosté Macías.

Notes per a l’edició

Per als càlculs referents a l'evolució dels beneficis obtinguts per les empreses de l'IBEX s'han tingut en compte els beneficis abans d'impostos provinents dels comptes anuals de cada empresa. Només considerem 28 empreses per a les quals disposem d'informació sobre els seus beneficis de manera contínua des de 2016. A diferència dels càlculs referents a les empreses globals de Forbes, el període de referència per comparar-los és de 2016 a 2019, ja que l'any fiscal a Espanya és a desembre, a diferència de març, que és el considerat per a les empreses internacionals.

 

Les dades referents als dividends repartits (incloent les devolucions per prima d'emissió a Espanya) són proporcionades per Bolsas y Mercados Españoles (BME).

Les dades referents a l'evolució de la situació de vulnerabilitat dels llars espanyols provenen de l'Enquesta de Condicions de Vida (ECV).

 

Les dades referents a l'impacte de l'augment dels tipus d'interès sobre els llars endeutats provenen de l'Informe d'Estabilitat Financera del Banc d'Espanya, disponible a través d'aquest enllaç.

 

El gravamen extraordinari sobre les entitats bancàries grava amb un 4,8% el marge d'interessos i les comissions netes del negoci bancari a Espanya en els bancs amb una facturació superior a 800 milions el 2019. En el cas de les empreses energètiques, l'impost afecta a les empreses elèctriques, gasístiques i petrolieres que van facturar més de 1.000 milions el 2019 i grava les vendes amb un tipus del 1,2%, llevat dels ingressos regulats i els procedents de fora d'Espanya.

 

L'anàlisi d'Oxfam Intermón i ActionAid es basa en dades de la llista "Global 2000" de Forbes. Podeu descarregar la nota metodològica (en anglès).

 

Segons Agencia Internacional de la Energía (AIE), els governs de tot el món han destinat 710.000 milions de dòlars a mesures de recuperació sostenible i energies netes a llarg termini. Si es gravessin al 90% els beneficis extraordinaris de 45 empreses energètiques (237.000 milions de dòlars el 2022), es generarien ingressos per valor de 219.000 milions de dòlars. Això, sumat als actuals 710.000 milions d'euros d'inversió, representa un augment del 30,9%.

 

Segons Informe mundial sobre las crisis alimentarias (GRFC, per les seves sigles en anglès) del Programa Mundial d'Aliments, 258 milions de persones de 58 països i territoris es trobaven en situació d'inseguretat alimentària aguda en nivells de crisi o pitjors (fases 3 a 5 de la Classificació Integrada de la Seguretat Alimentària en Fases i el Cadre Harmonisé [CIF/CH]) el 2022, la qual cosa suposa un increment respecte als 193 milions de persones de 53 països i territoris el 2021.

 

Els càlculs relatius a la xifra de mortalitat es basen en els informes de la CIF sobre inseguretat alimentària aguda, utilitzant les taxes brutes de mortalitat associades a la fase CIF 3 en el Manual tècnic de la CIF (versió 3.1). Restem 0,22 defuncions per cada població de 10.000 persones afectades per dia per tenir en compte la "taxa de mortalitat normal", en base a les dades del Banc Mundial.

 

El 2022, els preus mitjans dels aliments van pujar a escala mundial un 14,3% més que l'any anterior.

 

Oxfam Intermón va calcular les taxes de mortalitat diària atribuïbles a la fase CIF 3 de situació de fam causada per conflictes utilitzant el Manual tècnic (versió 3.1) de la CIF. L'estimació és conservadora ja que les xifres no estan desglossades segons les fases 3, 4 i 5 de la CIF. Per a la fase CIF 3, les taxes brutes de mortalitat són del 0,5 al 0,99 per cada 10.000 persones, i restem 0,22 de cada extrem del rang per tenir en compte la "mortalitat normal" en base a les dades del Banc Mundial. Així, la taxa de mortalitat diària atribuïble a la fase 3 de la CIF d'inseguretat alimentària aguda corresponent als 117 milions de persones afectades en 19 països en els quals el principal causant de la fam és un conflicte (segons l'Informe mundial sobre les crisis alimentàries de 2023) seria de 3.276 a 9.009.

 

Als Estats Units, el Regne Unit i Austràlia, els estudis han revelat que el 54%, el 59% i el 60% de la inflació, respectivament, són deguts a l'augment dels beneficis de les empreses.

 

Un article publicat el 2023 per tres economistes del Banc Central Europeu (Óscar Arce, Elke Hahn i Gerrit Koester) mostra que els marges de beneficis de les empreses més grans estan contribuint a les pressions sobre els preus nacionals més que els salaris.

 

La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, va suggerir el passat mes de maig que les empreses estaven participant en la "inflació de la golafreria".

 

Segons el Fondo Monetario Internacional,, els beneficis, cada vegada més elevats, de les empreses representen gairebé la meitat de l'augment de la inflació d'Europa en els dos últims anys degut a que les empreses van pujar els preus més enllà del justificat per la pujada dels costos de l'energia importada.

 

Glover, J. Mustre-del-Río i A. von Ende-Becker, economistes del Banc de la Reserva Federal de Kansas City, van concloure que és probable que el "creixement del marge comercial" contribuís en més del 50% a la inflació als Estats Units el 2021.

 

La Unió Europea ha començat a aplicar un impost sobre beneficis extraordinaris, però solament a les empreses energètiques.

 

Els treballadors van "regalar" una mitjana de sis dies treballats l'any passat ja que els seus salaris no van augmentar d'acord amb la inflació. Mentrestant, els salaris d'alts executius d'Índia, el Regne Unit, els Estats Units i Sud-àfrica van augmentar un 9% en termes reals.

 

Segons Anil Markandya y Mikel González-Eguino (2018), el cost de les pèrdues i danys als països de renda mitjana i baixa per canvi climàtic podria ascendir a una xifra entre 290.000 milions i 580.000 milions de dòlars estatunidencs a l'any per a 2030.

JESSICA ROMERO

Periodista - Departamento de Comunicación