DEMANA AL GOVERN QUE INCREMENTI ELS FONS DESTINATS A L'AJUDA HUMANITÀRIA

EDUCAR PER A UNA CIUTADANIA GLOBAL

L'educació de qualitat és un dret fonamental, imprescindible per formar una ciutadania crítica, conscient i compromesa amb la transformació social. Educar per a una ciutadania global és fomentar el respecte de la diversitat, la consciència ambiental, el consum responsable, els drets humans, la igualtat de gènere i la participació democràtica.

Propostes educatives 2020-2021

Canviar l'escola és canviar el món. Descarrega't el fullet amb les noves propostes per educar per a una ciutadania global, informa't i difon!!

CANVIAR L'ESCOLA ÉS canviar el món

L'Educació per a una ciutadania global, aposta per unmodelo social i polític respectuós amb la dignitat de totes les persones, on cada ciutadà i ciutadana:

És conscient dels reptes del món actual.

Reconeix la seva persona i a les altres com a subjectes amb dignitat, amb obligacions que complir i drets que reclamar, i amb poder per aconseguir canvis.

Es responsabilitza de les seves accions, s'indigna davant les injustícies i davant qualsevol vulneració dels drets humans.

Respecta i valora l'equitat de gènere, la diversitat i les múltiples pertinences identitàries de les persones i dels pobles com a font d'enriquiment humà.

S'interessa per conèixer, analitzar críticament i difondre el funcionament del món en l'econòmic, polític, social, cultural, tecnològic i ambiental.

Participa, es compromet amb la comunitat en els diversos àmbits, des dels locals als globals, per tal de respondre als reptes i assolir un món més equitatiu i sostenible.

Contribueix a crear una ciutadania activa, que combat la desigualtat mitjançant la recerca de la redistribució del poder, de les oportunitats i recursos.

Treballem per impulsar, al costat de la comunitat educativa, un model d'aprenentatge reflexiu, crític i interdisciplinari. Facilitem la difusió de metodologies, continguts i valors útils per impulsar una educació transformadora i per a una ciutadania global.

propostes educatives

EXPERIÈNCIES I RECURSOS

COL·LECCIONS

Global express

Global express és una eina per treballar temes i esdeveniments de dimensió global que tenen impacte en els mitjans de comunicació. Tots els Global express consten d'un dossier informatiu amb articles i recursos per contextualitzar el tema, una guia didàctica amb orientacions per al professorat i una proposta educativa amb diferents activitats per treballar a l'aula.

Kaleidoskopio

Kaleidoskópio, és una proposta didàctica que posa a disposició continguts, eines, recursos i activitats de les diferents edicions online del projecte internacional Connectant mons. Tot el material publicat, elaborat amb el suport de la Xarxa d'educadors i educadores per a una ciutadania global d'Oxfam Intermón, és útil per poder dur a terme les propostes de Connectant mons.

Col·lecció Ciutadania global

La Col·lecció Ciutadania global recull diferents publicacions elaborades en el marc de les activitats de la Xarxa d'educadors i educadores per a la construcció d'una ciutadania global amb l'objectiu de proporcionar eines teòriques i pràctiques que potencien el diàleg, la participació, la corresponsabilitat i el compromís transformador a les escoles ia la societat.

RECURSOS DESTACATS

JUSTÍCIA DE GÈNERE

Convivint en igualtat (14-17)

Per aquesta etapa, la proposta s'enfoca en el treball d'anàlisi i reconeixement de les desigualtats de gènere a nivell personal i social. Es treballen diversos temes com les relacions de parella o els estereotips de gènere.

Tenim noia nova a classe (12-14)

Per aquesta etapa, la proposta s'enfoca en el treball pel canvi cap a una societat igualitària, desemmascarant estereotips a través del visionat i posterior debat de vídeos, jocs de rol i anàlisi de la publicitat.

Diferents sí, desiguals no! (10-12)

Per aquesta etapa, el fil conductor de la proposta és la història d'Malala i el seu pare, Ziauddin. Les activitats proposades busquen un acostament vivencial per afavorir l'autoconeixement i identificar les desigualtats de gènere.

Contes per viure, contes per pensar
(8-10)

A través de les històries que succeeixen en un pati d'escola, es proposen diverses activitats per facilitar la reflexió sobre les tasques de la casa i les cures, els estereotips o la discriminació.

Un aniversari de colors (6-8)

La proposta s'enfoca en l'expressió de sentiments i emocions, el foment de l'empatia, la identificació de rols i estereotips per evidenciar la igualtat de drets a través de les històries familiars, les cançons, els jocs populars i les professions.

DRETS EN MOVIMENT

ALTRES RECURSOS DESTACATS