CONOCER MÁS

EDUCAR PER A UNA CIUTADANIA GLOBAL

L'educació de qualitat és sobretot un dret humà i un element fonamental per a l'assoliment efectiu de la majoria dels altres drets. És una estratègia imprescindible per formar una ciutadania crítica, conscient i compromesa amb la transformació de les causes de les desigualtats i en la construcció d'un món més just i sostenible. Educar per a una ciutadania global és fomentar el respecte de la diversitat, la consciència ambiental, el consum responsable, els drets humans, la igualtat de gènere, el diàleg, la participació democràtica ... En definitiva, és un compromís amb la construcció d'una societat justa, equitativa i solidària.

Propostes educatives 2019-2020

Canviar l'escola és canviar el món. Descarrega't el fullet amb les noves propostes per educar per a una ciutadania global, informa't i difon!!

CANVIAR L'ESCOLA ÉS canviar el món

L'Educació per a una ciutadania global, aposta per unmodelo social i polític respectuós amb la dignitat de totes les persones, on cada ciutadà i ciutadana:

És conscient dels reptes del món actual.

Reconeix la seva persona i a les altres com a subjectes amb dignitat, amb obligacions que complir i drets que reclamar, i amb poder per aconseguir canvis.

Es responsabilitza de les seves accions, s'indigna davant les injustícies i davant qualsevol vulneració dels drets humans.

Respecta i valora l'equitat de gènere, la diversitat i les múltiples pertinences identitàries de les persones i dels pobles com a font d'enriquiment humà.

S'interessa per conèixer, analitzar críticament i difondre el funcionament del món en l'econòmic, polític, social, cultural, tecnològic i ambiental.

Participa, es compromet amb la comunitat en els diversos àmbits, des dels locals als globals, per tal de respondre als reptes i assolir un món més equitatiu i sostenible.

Contribueix a crear una ciutadania activa, que combat la desigualtat mitjançant la recerca de la redistribució del poder, de les oportunitats i recursos.

Amb aquesta idea treballem per impulsar, amb i des de la participació dels actors de la comunitat educativa, un model d'ensenyament i aprenentatge reflexiu, crític, holístic i interdisciplinari. A partir dels desafiaments que caracteritzen la realitat local i global, facilitem la difusió de metodologies, continguts i valors útils a impulsar una educació transformadora i per a una ciutadania global, en línia amb els principis detallats en el posicionament sobre l'educació que volem: Escola transformadora.

propostes educatives

EXPERIÈNCIES I RECURSOS

COL·LECCIONS

Global express

Global express és una eina per treballar temes i esdeveniments de dimensió global que tenen impacte en els mitjans de comunicació. Tots els Global express consten d'un dossier informatiu amb articles i recursos per contextualitzar el tema, una guia didàctica amb orientacions per al professorat i una proposta educativa amb diferents activitats per treballar a l'aula.

Kaleidoskopio

Kaleidoskópio, és una proposta didàctica que posa a disposició continguts, eines, recursos i activitats de les diferents edicions online del projecte internacional Connectant mons. Tot el material publicat, elaborat amb el suport de la Xarxa d'educadors i educadores per a una ciutadania global d'Oxfam Intermón, és útil per poder dur a terme les propostes de Connectant mons.

Col·lecció Ciutadania global

La Col·lecció Ciutadania global recull diferents publicacions elaborades en el marc de les activitats de la Xarxa d'educadors i educadores per a la construcció d'una ciutadania global amb l'objectiu de proporcionar eines teòriques i pràctiques que potencien el diàleg, la participació, la corresponsabilitat i el compromís transformador a les escoles ia la societat.

RECURSOS DESTACATS

JUSTÍCIA DE GÈNERE

Convivint en igualtat (14-17)

Per aquesta etapa, la proposta s'enfoca en el treball d'anàlisi i reconeixement de les desigualtats de gènere a nivell personal i social. Es treballen diversos temes com les relacions de parella o els estereotips de gènere.

Tenim noia nova a classe (12-14)

Per aquesta etapa, la proposta s'enfoca en el treball pel canvi cap a una societat igualitària, desemmascarant estereotips a través del visionat i posterior debat de vídeos, jocs de rol i anàlisi de la publicitat.

Diferents sí, desiguals no! (10-12)

Per aquesta etapa, el fil conductor de la proposta és la història d'Malala i el seu pare, Ziauddin. Les activitats proposades busquen un acostament vivencial per afavorir l'autoconeixement i identificar les desigualtats de gènere.

Contes per viure, contes per pensar
(8-10)

A través de les històries que succeeixen en un pati d'escola, es proposen diverses activitats per facilitar la reflexió sobre les tasques de la casa i les cures, els estereotips o la discriminació.

Un aniversari de colors (6-8)

La proposta s'enfoca en l'expressió de sentiments i emocions, el foment de l'empatia, la identificació de rols i estereotips per evidenciar la igualtat de drets a través de les històries familiars, les cançons, els jocs populars i les professions.

DRETS EN MOVIMENT

ALTRES RECURSOS DESTACATS