info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

Empreses que canvien vides

Magalí Camacho és la líder d'una de les empreses que canvien vides. Magalí és una dona emprenedora, amb experiència de produir i vendre mels varietals a la zona del Chaco Bolivià. A través del suport econòmic i l'assessoria d'Empreses que Canvien Vides (ECV) ha creat la marca ‘mel guaraní’. Aquesta nova marca ajudarà al fet que els apicultors indígenes i les seves famílies tinguin uns ingressos estables.

Aquest és tan sols un exemple del canvi que estem impulsant des d'Oxfam Intermón a través del programa ECV. Promovem  la creació i el desenvolupament de petites i mitges empreses sostenibles, liderades per les pròpies comunitats en països d'Àfrica de l'Oest i Amèrica Latina. És un programa pioner al món de la cooperació, en el qual els donants poden implicar-se en la selecció i el seguiment d'empreses que generen riquesa i llocs de treball a les comunitats. Es troba en un punt intermedi entre la cooperació tradicional i l'anomenada inversió d'impacte on s'espera un impacte social i una tornada econòmica.

“Empreses que Canvien Vides ens permet conèixer de prop a les persones beneficiàries de les nostres donacions, però sobretot, ens acosta a la seva realitat i ens permet acompanyar a aquestes emprenedores per millorar l'impacte del seu negoci a la vida de les persones de les seves comunitats rurals”, explica Ezequiel Giró Amigó, un dels donants del programa ECV.

(c) Pablo Tosco / Oxfam Intermón

Amb el suport que ofereix aquest programa petites empreses, la majoria rurals, poden ser viables econòmicament

(c) Pablo Tosco / Oxfam Intermón
Com treballem i què volem aconseguir?

Busquem de forma activa als països pobres iniciatives empresarials viables, i després d'un procés de selecció, elaborem amb les comunitats que les impulsen un pla de negoci.

Els Plans de Negoci es presenten a un Comitè d'Inversions extern a Oxfam que valora la qualitat de les propostes i el seu potencial d'èxit. Una vegada aprovats els plans, Oxfam Intermón els recolza mitjançant: 

  • Mentoring” als equips     
  • Dotació d'un capital llavor (recursos econòmics que no han de ser retornats).    
  • Avals per a la concessió de crèdit a les petites empreses en bancs locals.

A més, durant el projecte, l'empresa compta amb altres suports externs (assistència tècnica) oferts tant per especialistes locals com per persones i empreses sòcies i aliades d'Oxfam Intermón. 

Els objectius són mostrar que amb el suport adequat, petites empreses d'àmbit majoritàriament rural poden ser viables econòmicament, augmentar els ingressos de la comunitat de forma sostenible i permetre uns mitjans de vida dignes a les comunitats rurals

A ECV tenim molt en compte l'empoderament de les dones i, per això, busquem especialment recolzar iniciatives liderades per elles o per grups mixts sempre que elles exerceixin un rol de lideratge econòmic.

Volem aconseguir impulsar 25 petites empreses en els propers 5 anys.

Amb la creació d'aquestes empreses busquem generar canvis a les seves comunitats, ja que és un programa amb un elevat impacte a la vida de les persones.

Entrevista a Mathie Kabore i Javier Jungwirth, responsables a Burkina Faso i Bolívia del projecte

On actuem?

Empreses en cartera des del 2015

  • MEL GUARANÍ (Bolívia): Empresa situada a la regió del Chaco bolivià i liderada per una emprenedora indígena guaraní. Se centra en la comercialització de la mel produïda per la pagesia local a grans ciutats del país per impulsar, d'aquesta manera, aquesta font d'ingressos. Precisa suport per impulsar i consolidar la marca i per millorar la qualitat de la producció. 
  • GIP/RIZ (Burkina Faso): Empresa que fomenta la venda d'arròs vaporitzat de qualitat als supermercats i altres punts comercials de Ouagadougou. Vol augmentar el valor de l'arròs local, mitjançant la creació d'una comercializadora dirigida per les dones transformadores. 
  • ACUAPEZ (Bolívia): Empresa dedicada a satisfer la demanda d'aliment per als peixos de la piscifactoria del departament de Santa Cruz, impulsada pels propis piscicultors i piscicultores. ECV recolza la creació i consolidació d'una fàbrica de pinso de gran qualitat per aconseguir l'aliment per a peixos a un preu més competitiu i a la zona.
  • LA SIRÈNE (Mauritània): Empresa consolidada que rep suport d'Oxfam des del 2010. Compta amb un centre de transformació de productes pesquers exclusiu de dones en Nouakchott. La nova inversió persegueix professionalitzar l'equip per poder accedir a mercats amb major valor afegit i assegurar la seva consolidació.

Empreses en cartera des del 2016  

  • SANT PERE II (Paraguai): Empresa productora i comercializadora de productes hortícoles i formatge. El seu principal repte és millorar el transport per arribar a un més gran nombre de mercats del país. 
  • TÓMALA (Bolívia): Empresa productora i comercializadora de mel a la regió de les Yungas. El seu objectiu és incrementar les compres als petits productors i productores, facilitar l'augment dels seus ingressos i consolidar-ne la  producció de mel  propia. 
  • VIA FÉRREA (Paraguai): Empresa de serveis agropecuaris que ofereix subministraments, elabora pinso i compta amb personal veterinari. Precisa millorar el transport per atendre de manera més ràpida els seus clients i ampliar la seva àrea d'influència.

Galeria d'imatges

(c) Oxfam Intermón
ACUAPEZ, que neix a partir d'un grup de piscicultores que produeixen pacú, un peix tropical. Davant els problemes per aconseguir pinso de qualitat per alimentar-lo, van decidir crear aquesta nova empresa gràcies al suport d'Oxfam Intermón.
(c) Oxfam Intermón
(c) Oxfam Intermón
El pinso disponible localment era de mala qualitat i sovint els arribava moll. Per mitjà de la nova empresa ACUAPEZ, aquest grup de piscicultores produeix pinso de qualitat que els permet de vendre peix de qualitat i assegurar uns ingressos estables per a les seves famílies.
(c) Oxfam Intermón
(c) Oxfam Intermón
El programa “Empresas que cambian vidas” (Empreses que canvien vides) dóna suport econòmic i assessorament a aquests negocis rurals. Gràcies a aquesta ajuda, ACUAPEZ disposa d'una màquina per produir pinso amb el qual garantir una bona alimentació als peixos que crien.
(c) Oxfam Intermón
(c) Oxfam Intermón
Més de 200 famílies gaudeixen ja d'uns ingressos dignes i sostenibles mercès a la piscicultura a Yapacaní, Bolívia, un país amb un 60 % de la població en situació de pobresa i on les desigualtats de gènere i la pobresa són encara molt greus.
(c) Oxfam Intermón
(c) Oxfam Intermón
Ana Aguilera és una de les piscicultores que ha trobat un mitjà de vida que li permeti tirar endavant amb la seva família. Aguilera ha obert un restaurant on treballa amb el seu marit, cuinant i servint pacú, i que dóna feina a veïns i veïnes de la comunitat.
(c) Oxfam Intermón
(c) Oxfam Intermón
Sonia López és la presidenta de la nova empresa ACUAPEZ. En aquesta fotografia ens mostra que els peixos que cria estan més ben alimentats, gràcies a la possibilitat de produir un pinso de major qualitat.
(c) Oxfam Intermón